Ивет Йорданова Георгиева, XII „Д“ клас; специалност „ Икономика и мениджмънт “

Одобрена за „ Конкурс за стипендии за учебната 2018-2019г. за ученици от професионални гимназии по икономика “ към фондация „Атанас Буров“.

 

Стипендията е в размер на 100 лв. и се изплаща за десетте учебни месеца.

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

-                    Отличен успех през всички години на обучение;

-                    Участие в извънкласни форми на професионална подготовка;

-                    Награди и отличия от регионални, национални и международни конкурси в областта на професионалната и общообразователна подготовка;

-                    Участие в стажове по изучаваната специалност и в проекти.

 Stipendia Burov Iwet

Конкурсът премина през два етапа:

-                    Дискусия между комисията и избрани участници по темата: „Българската икономика днес и утре. България в Еврозоната  - кога и при какви условия” и разговор във връзка с общоикономическата грамотност, ценностната система и плановете за професионално развитие на кандидат-стипендиантите.

-                    Одобряване на 16 стипендианти от професионални гимназии по икономика

 

 

 

 

МЛАД ИКОНОМИСТ

Управителният съвет на Съюза на икономистите в България удостои с трета награда Вилиана Младенова Камбурова, ученичка от 11в клас на ПГИУ „Елиас Канети” за участието й в Националния конкурс „Млад икономист – 2013” на тема „Електронна търговия и интернет маркетинг”.На тържествената церемония за награждаването на победителите, Вилиана Камбурова получи за отличното си представяне грамоти и от други институции и е приета за студентка в УНСС без изпит. Поздравления!

Подготовката на ученичката е в рамките на дейностите по проект BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора. Училище за себеутвърждаване и подготовка за европейски хоризонти /УСПЕХ/”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Tyxo.bg counter

                               Copyright © 2014 ПГИУ "ЕЛИАС КАНЕТИ" - РУСЕ.