СПИСЪК НА УЧИЛИЩНИЯ ЕКИП  В ПГИУ "ЕЛИАС КАНЕТИ" – РУСЕ

                               2018 - 2019 УЧЕБНА ГОДИНА

 

1 Калина Маринова Пенева - Директор

2 Росица Стоянова Желева - Заместник-директор по учебната дейност

3 Стела Митева Коева - Училищен психолог

4 Росица Николова Иванова - Старши учител по БЕЛ

5 Илияна Миткова Илиева-Стоянова - Старши учител по БЕЛ

6 Нели Петрова Станчева - Старши учител по БЕЛ

7 Полина Николаева Григорова - Учител по английски език

8 Стилияна Валентинова Тодорова - Учител по английски език

9 Росица Йорданова Попова - Старши учител по английски език

10 Катя Петрова Семерджиева - Старши учител по английски език

11 Дарина Георгиева Кирилова - Старши учител по английски език

12 Евелина Тодорова Копчева - Старши учител по английски език

13 Румен Борисов Димитров - Старши учител по немски език

14 Снежанка Билчева Бъчварова - Старши учител по руски език

15 Даринка Василева Кънева - Старши учител по история и цивилизация

16 Даниела Радославова Маринова - Старши учител по история и цивилизация

17 Йонка Георгиева Йорданова - Старши учител по география и икономика

18 Анна Димитрова Гръкова-Стамболиева - Старши учител по философски цикъл

19 Добринка Асенова Миленкова - Старши учител по математика и информ.технологии

20 Диана Трифонова Русева - Старши учител по математика

21 Велислава Георгиева Димитрова-Владова - Учител по информатика и информ.технологии

22 Катина Иванова Василева - Учител по информатика и информ.технологии

23 Милена Славова Аврамова - Учител по биология и здравно образование

24 Милка Миланова Кожухарова - Старши учител по физика и астрономия

25 Ирена Борилова Георгиева - Старши учител по музика

26 Юлиана Николова Данова  - Старши учител по химия и опазване на околната среда

27 Атанас Христов Бъчваров - Старши учител по изобразително изкуство

28 Борислава Бисерова Николова - Учител по физическо възпитание и спорт

29 Милена Ивова Георгиева - Учител по физическо възпитание и спорт

30 Румен Емилов Белчев - Учител по физическо възпитание и спорт

31 Росица Симеонова Мицова - Старши учител по икономически дисциплини

32 Даниела Цонева Иванова - Старши учител по икономически дисциплини

33 Бистра Миткова Ганева - Учител по икономически дисциплини

34 Теодора Илиева Иванова-Василева - Старши учител по икономически дисциплини

35 Боряна Марчева Илчева - Старши учител по икономически дисциплини

36 Десислава Иванова Игнатова - Старши учител по икономически дисциплини

37 Татяна Михайлова Георгиева - Старши учител по икономически дисциплини

38 Блажена Петрова Абаджиева - Старши учител по икономически дисциплини

39 Анета Петрова Ангелова - Старши учител по икономически дисциплини

40 Диана Илиянова Дончева - Старши учител по икономически дисциплини

41 Румянка Драганова Ценева - Старши учител по икономически дисциплини

42 Даниела Енчева Димитрова - Учител по практическо обучение

 

1 Росица Йорданова Йорданова - Главен счетоводител

2 Росица Маринова Герганова - Оперативен счетоводител

3 Мира Александрова Петрова - Библиотекар

4 Кинчо Тодоров Камбуров - Програмист - аналитик

5 Румяна Райкова Кушева - Завеждащ административна служба

6 Андреана Стефанова Петкова - Секретар

7 Надка Христова Стефанова - Касиер, домакин

8 Венета Иванова Петрова - Технически изпълнител

9 Светлозар Василев Тодоров - Дърводелец

10 Радка Борисова Йорданова - Чистач хигиенист

11 Димитрина Димитрова Савова - Чистач хигиенист

12 Силвия Руменова Халачева - Чистач хигиенист

13 Гинка Димитрова Иванова - Чистач хигиенист

14 Виолета Тодорова Великова - Чистач хигиенист

15 Невена Симеонова Пеева - Чистач хигиенист

16 Бисерка Иванова Иванова - Огняр

17 Йонко Славев Кушев - Портиер

18 Йордан Георгиев Йорданов - Портиер


 Tyxo.bg counter

                               Copyright © 2014 ПГИУ "ЕЛИАС КАНЕТИ" - РУСЕ.