ПГИУ „Елиас Канети”  работи по международен проект в партньорство с още осем държави – Румъния, Полша , Литва, Португалия, Италия, Франция, Испания и Турция. Проектът е по секторна програма „Коменски”, програма „Учене през целия живот” и е на тема:

„Изкуството и науката – най-добрите посланици на национални ценности в Европа”.


Професионална гимназия по икономика и управление „Елиас Канети” работи по международен проект в партньорство с още осем държави – Румъния, Полша , Литва, Португалия, Италия, Франция, Испания и Турция. Проектът е по секторна програма „Коменски”, програма „Учене през целия живот” и е на тема: „Изкуството и науката – най-добрите посланици на национални ценности в Европа”. Срокът за изпълнение на проекта е две години – 2012 – 2014 година.
Целите на проекта са свързани с развитие и усъвършенстване на чуждоезиковите компетенции, развитие на гражданско активно общество, чувство на национална гордост и изграждане на отговорности на  европейски граждани.
Дейностите, по които ще работят съвместно всички партньори са представяне на най-големите национални творци и учени и на традициите и обичаите на  всяка партньорска държава чрез семинари, конкурси, изложби и мултимедийни продукти.
През пролетта на 2014 ще бъде издадена книжка, в която ще бъдат отразени постиженията в областта на науката и изкуството и традициите и обичаите на всяка страна, участничка в проекта.

Сайт на проекта:http://art-and-science.host22.com/

Файсбук страница:

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

 


 Tyxo.bg counter

                               Copyright © 2014 ПГИУ "ЕЛИАС КАНЕТИ" - РУСЕ.