skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

  • Училищни учебни планове VIII клас

УУП VIII „а“ 2020-2021 Икономическа информатика

УУП VIII „б“ 2020-2021 Оперативно счетоводство

УУП VIII „в“ 2020-2021 Икономика и мениджмънт

 

  • Училищни учебни планове IX клас

УУП IX „а“ 2020-2021 Икономическа информатика

УУП IX „б“ 2020-2021 Банково дело

УУП IX „б“ 2020-2021 Оперативно счетоводство

УУП IX „в“ 2020-2021 Икономика и мениджмънт

 

  • Училищни учебни планове X клас

УУП X „а“ 2020-2021 Банково дело

УУП X „б“ 2020-2021 оперативно счетоводство

УУП X „в“ 2020-2021 Икономика и мениджмънт

 

  • Училищни учебни планове XI клас

УУП XI „а“ 2020-2021 Банково дело

УУП XI „б“ 2020-2021 Оперативно счетоводство

УУП XI „в“ 2020-2021 Бизнес администрация

УУП XI „г“ 2020-2021 Икономика и мениджмънт

 

  • Училищни учебни планове XII клас

УУП XII „а“ 2020-2021 Електронна търговия

УУП XII „б“ 2020-2021 Оперативмно счетоводство

УУП XII „в“ 2020-2021 Бизнес администрация

УУП XII „г“ 2020-2021 Митническа и данъчна администрация

УУП XII „д“ 2020-2021 Икономика и мениджмънт

Back To Top