skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

Информация за държавни изпити по професия

учебна 2019-2020 година

 

Държавен изпит по практика

3 юни 2020 г., сряда

Професии и специалности:

  1. Професия „Организатор Интернет приложения”, специалност „Електронна търговия”

Начален час: 08:00 ч.

Краен час: 12:00 ч.

  1. Професия „Оперативен счетоводител”, специалност „Оперативно счетоводство”

Начален час: 08:00 ч.

  1. Професия „Офис мениджър”, специалност „Бизнес администрация”

Начален час: 08:00 ч.

  1. Професия „Данъчен и митнически посредник”, специалност „Митническа и данъчна администрация”

Начален час: 08:00 ч.

Краен час: 12:00 ч.

  1. Професия „Икономист”, специалност „Икономика и мениджмънт”

Начален час: 08:00 ч.

Държавен изпит по теория

5 юни 2020, петък

Начален час: 08:00 ч.

Краен час: 12:00 ч.

 

Професии и специалности:

  1. Професия „Организатор Интернет приложения”, специалност „Електронна търговия”
  2. Професия „Оперативен счетоводител”, специалност „Оперативно счетоводство”
  3. Професия „Офис мениджър”, специалност „Бизнес-администрация”
  4. Професия „Данъчен и митнически посредник”, специалност „Митническа и данъчна администрация”
  5. Професия „Икономист”, специалност „Икономика и мениджмънт”
Back To Top