skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

Задължителни изпити за придобиване на III степен на професионална квалификация

сесия май-юни 2022 г.

Наредба № 1 от 19 февруари 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация

 

Национална изпитна програма за специалонст „Банково дело“ 

Национална изпитна програма за специалност „Оперативно счетоводство“

Национална изпитна програма за специалност „Бизнес администрация“

Национална изпитна програма за специалност „Икономика и мениджмънт“

 

Изпитите се провеждат при спазване на противоепидемични мерки за сигурност.

Задължително се спазва отстояние на 1,5 м и ползване на защитни маски и дезинфектанти.

 

Държавен изпит – теоретична част

20 май 2022 г., петък

Начален час: 08:00 ч. за специалности „Банково дело“ и „Оперативно счетоводство“

Начален час: 13:00 ч. за специалности „Бизнес администрация“ и „Икономика и мениджмънт“

 

Държавен изпит – практическа част

26 май 2022 г., четвъртък – за специалности „Банково дело“ и „Оперативно счетоводство“

Начален час: 08:00 ч.

27 май 2022 г., петък – за специалности „Бизнес администрация“ и „Икономика и мениджмънт“

Начален час: 08:00 ч.

 

Back To Top