skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

Държавни изпити за придобиване на III степен на професионална квалификация

сесия юни 2020 г.

 

Изпитите се провеждат при спазване на противоепидемични мерки за сигурност.

Задължително се спазва отстояние на 1,5 м и ползване на дезинфектанти и защитни маски.

 

Държавни изпити по теория

5 юни 2020 г., петък

Начален час: 08:00 ч.

Продължителност: 4 часа

  1. Професия „Организатор Интернет приложения”, специалност „Електронна търговия”
  2. Професия „Оперативен счетоводител”, специалност „Оперативно счетоводство”
  3. Професия „Офис мениджър”, специалност „Бизнес администрация”
  4. Професия „Данъчен и митнически посредник”, специалност „Митническа и данъчна администрация”
  5. Професия „Икономист”, специалност „Икономика и мениджмънт”

 

Държавни изпити по практика

8 юни 2020 г., понеделник

Начален час: 08:00 ч.

  1. Професия „Организатор Интернет приложения”, специалност „Електронна търговия”
  2. Професия „Оперативен счетоводител”, специалност „Оперативно счетоводство”-явяване на зрелостници по график
  3. Професия „Офис мениджър”, специалност „Бизнес администрация”- явяване на зрелостници по график
  4. Професия „Данъчен и митнически посредник”, специалност „Митническа и данъчна администрация”
  5. Професия „Икономист”, специалност „Икономика и мениджмънт” – явяване на зрелостници по график

График за защита на индивидуалните задания на XII Б клас, специалност „Оперативно счетоводство“

График на учениците от XIIв клас, специалност „Бизнес администрация“  за поредността на явяване на ДИПСПК по практика на 08.06.2020 г.

График на учениците от XIIД клас, специалност „Икономика и мениджмънт“  за поредността на явяване на ДИПСПК по практика на 08.06.2020 г.

 

Заявление за включване в дипломата на оценка от държавния изпит за придобиване на степен на професионална квалификация като оценка от държавен зрелостен изпит по желание

Back To Top