skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

Държавни изпити за придобиване на III степен на професионална квалификация

сесия юни 2021 г.

 

Изпитите се провеждат при спазване на противоепидемични мерки за сигурност.

Задължително се спазва отстояние на 1,5 м и ползване на дезинфектанти и защитни маски.

 

Държавни изпити по теория

4 юни 2021 г., петък

Начален час: 08:00 ч.

Продължителност: 4 часа

  1. Професия „Организатор Интернет приложения”, специалност „Електронна търговия”
  2. Професия „Оперативен счетоводител”, специалност „Оперативно счетоводство”
  3. Професия „Офис мениджър”, специалност „Бизнес администрация”
  4. Професия „Данъчен и митнически посредник”, специалност „Митническа и данъчна администрация”
  5. Професия „Икономист”, специалност „Икономика и мениджмънт”

 

Държавни изпити по практика

7 юни 2021 г., понеделник

Начален час: 08:00 ч.

  1. Професия „Организатор Интернет приложения”, специалност „Електронна търговия”
  2. Професия „Оперативен счетоводител”, специалност „Оперативно счетоводство”-явяване на зрелостници по график
  3. Професия „Офис мениджър”, специалност „Бизнес администрация”- явяване на зрелостници по график
  4. Професия „Данъчен и митнически посредник”, специалност „Митническа и данъчна администрация”
  5. Професия „Икономист”, специалност „Икономика и мениджмънт” – явяване на зрелостници по график

 

Заявление за включване в дипломата на оценка от държавния изпит за придобиване на степен на професионална квалификация като оценка от трети държавен зрелостен изпит по желание

Back To Top