skip to Main Content

Държавни изпити за придобиване на III степен на професионална квалификация

сесия септември 2019 г.

 

11 септември 2019 г., сряда

Начален час: 08:00 ч.

Продължителност: 4 часа

Държавни изпити по теория

 

  1. Професия „Организатор Интернет приложения”, специалност „Електронна търговия”
  2. Професия „Оперативен счетоводител”, специалност „Оперативно счетоводство”
  3. Професия „Офис мениджър”, специалност „Бизнес-администрация”

 

12 септември 2019 г., четвъртък

Начален час: 08:00 ч.

 

Държавни изпити по практика

 

  1. Професия „Организатор Интернет приложения”, специалност „Електронна търговия”
  2. Професия „Оперативен счетоводител”, специалност „Оперативно счетоводство”

 

 

Важно!

Срокът за подаване на заявления за явяване на държавни изпити по професия е до 30 август 2019 г.

Информация за зрелостници, допуснати и недопуснати до държавни изпити, ще бъде поставена на информационното табло във фоайето на училището до 4 септември 2019 г.

Back To Top