skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22
График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка

за XII клас за ученици в самостоятелна форма на обучение

Редовна сесия май 2020 г., учебна 2019-2020 година
Изпит Дата Място Начален час
1 Организация и технология на митническата дейност – ЗПП – писмен – XII клас 04.05.2020 каб.312 09:00
2 Организация и функциониране на митническата дейност – УП-ЗПП – практически – XII клас 05.05.2020 каб.312 09:00
3 Организация и технология на данъчната дейност – ЗПП – писмен – XII клас 07.05.2020 каб.312 09:00
4 Валута и валутен контрол – ЗПП – писмен – XII клас 08.05.2020 каб.312 09:00
5 Международни плащания- ЗПП – писмен – XII клас 11.05.2020 каб.312  

 

09.00

6 Организация и функциониране на данъчната администрация – УП-ЗПП – практически – XII клас 12.05.2020 каб.312 09:00
7 Международни плащания- УП-ЗПП – практически – XII клас 13.05.2020 каб.312 09:00
8 Производствена практика – XII клас по график
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Back To Top