skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22
Приложение 1

График

 за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка по учебни предмети,

изучавани в XI клас за ученици в самостоятелна форма на обучение за

учебната 2021-2022 година

редовна сесия 1
             
№ по ред Изпит по: Дата Място Час    
1.

         
Български език и литература – ООП – XI клас – писмен 20.10.2021  каб. 6 14:30    
2. Немски език – ООП – XI клас

– писмен

– устен

21.10.2021 каб. 6 -14.30

-17.40

   
3. Руски език – ООП – XI клас

– писмен

– устен

21.10.2021 каб.6 -14.30

-17.40

   
4. Физическо възпитание и спорт – ООП – XI клас – практически 22.10.2021 физкултурен салон 12:45    
5. Гражданско образование – ООП – XI клас – писмен 25.10.2021 каб. 6 14:30

 

        –

 
6. Математика – ОПП – XI клас –

 -писмен

 

26.10.2021 каб. 6 14:30    
Приложение 2

График

 за провеждане на приравнителни изпити по учебни предмети,

изучавани в VIII клас, специалност „Икономическа информатика“,

учебна 2021-2022 година

                
№ по ред Изпит по: Дата Място Час    
1. История и цивилизации – ООП – VIII клас – писмен 15.10.2021 каб. 6 14:30    
2. География и икономика – ООП – VIII клас

– писмен

25.10.2021 каб. 6 14:30

 

 

   
3. Биология и здравно образование – ООП – VIII клас

– писмен

08.11.2021 каб. 6 14:30    
4. Физика и астрономия – ООП – VIII клас – писмен 22.11.2021 каб. 6 14:30    
5. Химия и опазване на околната среда – ООП – VIII клас – писмен 06.12.2021 каб. 6 14:30    
6. Предприемачество – ОПП – VIII клас – писмен 20.12.2021 каб. 6 14:30    
Back To Top