skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22
График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка

за XII клас за самостоятелна форма на обучение

редовна сесия януари-февруари 2020 г., учебна 2019-2020 година

Изпит Дата Място Час  
1 Предприемачество – ЗПП – писмен – XII клас 20.01.2020 каб.312 10:00  
2 Финанси – ЗПП – писмен – XII клас 22.01.2020 каб.312 10:00  
3 Икономика на предприятието – ЗПП – писмен – XII клас 27.01.2020 каб.312 10:00  
4 Международно и данъчно законодателство – ЗПП – писмен – XII клас 30.01.2020 каб.312 10:00  
5 Чужд език по професията – английски език – ЗПП – XII клас
– писмен
– устен
31.01.2020 каб.312  

 

10:00
13:10

 
6 Външна търговия – ЗПП – писмен – XII клас 07.02.2020 каб.312 10:00  
7 Организация и технология на митническата дейност – ЗПП – писмен – XII клас 11.02.2020 каб.312 10:00  
8 Организация и функциониране на митническата дейност – УП-ЗПП – практически – XII клас 12.02.2020 каб.312 10:00  
         
         
         
         
         
         
         
         
Back To Top