skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

 

Сесия май-юни 2020

  • Български език и литература – 20 май, 2020 г., начало 8:00 ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит – 22 май, 2020 г., начало 8:00 ч.
  • Държавен зрелостен изпит по желание на ученика – в периода 26 май 2020 г. – 29 май 2020 г.

Сесия август-септември 2020

  • Български език и литература – 28 август, 2020 г.,  начало 8:00 ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит – 29 август, 2019 г., начало 8:00 ч.
  • Държавен зрелостен изпит по желание на ученика – в периода 31 август 2020 г. – 03 септември 2020 г.

 

 

Back To Top