skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

 

Сесия май-юни 2018-2019

  • Български език и литература – 21май, 2019 г., начало 8:00 ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит – 23май, 2019 г.,  начало 8:00 ч.
  • Държавен зрелостен изпит по желание на ученика – в периода 28 май 2019 г. – 31 май 2019 г.
  • Обявяване на резултатите – до 13 юни 2019

Сесия август-септември 2018-2019

  • Обявяване списъци с разпределение по училища – 23 август 2019
  • Български език и литература – 28 август, 2019 г.,  начало 8:00 ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит – 29 август, 2019 г., начало 8:00 ч.
  • Държавен зрелостен изпит по желание на ученика – в периода 30 август 2019 г. – 04 септември 2019 г.
Back To Top