skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

Национални външни оценявания (НВО) за ученици от X клас, учебна 2019-2020 година

  1. НВО по български език и литература

Дата: 9 юни 2020 г.

Начален час: 08:00 ч.

Продължителност: 90 минути

 

  1. НВО по математика

Дата: 11 юни 2020 г.

Начален час: 08:00 ч.

Продължителност: 90 минути

 

  1. НВО по английски език ниво В1 – по желание на учениците

Подаване на заявления за явяване на изпит – 06 – 10 април 2020 г.

Дата на писмената част: 17 юни 2020 г.

Начален час: 08:00 ч.

Продължителност на писмената част: 130 минути

Устна част: по график

 

  1. НВО по информационни технологии за измерване на дигитални компетентности – по желание на учениците

 

Подаване на заявления за явяване на изпит – 06 – 10 април 2020 г.

Период на провеждане: 15 – 19 юни 2020 г.  по график

Продължителност: 60 минути

Back To Top