skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

Национални външни оценявания (НВО) за ученици от X клас, учебна 2022-2023 година

  1. НВО по български език и литература

Дата: 

Начален час: 

Продължителност: 

 

  1. НВО по математика

Дата: 

Начален час: 

Продължителност: 

 

  1. НВО по английски език ниво В1 и В1.1 – по желание на учениците

Дата на писмената част: 

Начален час: 

Продължителност на писмената част: 

Устна част: по график

 

  1. НВО по информационни технологии за измерване на дигитални компетентности – по желание на учениците

Период на провеждане: 

Продължителност: 

Back To Top