skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪСТАВ
 2022 – 2023 УЧЕБНА ГОДИНА

 

Анелия Георгиева – директор

Кристиян Вълчев – заместник-директор по административно-стопанската дейност

Росица Мицова – заместник-директор по учебната дейност

Анета Ангелова – главен учител

Илияна Илиева – ст. учител по български език и литература

Росица Николова – ст. учител по български език и литература

Полина Григорова – учител по български език и литература

Евелина Копчева – ст. учител по английски език

Ива Калинкова – учител по английски език

Драгомир Митев – учител по английски език

Соня Арнаудова – учител по английски език

Елина Теодорова – учител по английски език

Стилияна Валентинова – ст. учител по английски език

Румен Димитров – ст. учител по немски език

Олга Аръшева – учител по руски език

Диана Русева – ст. учител по математика

Елеонора Панайотова – учител по математика

Катина Василева – учител по информационни технологии

Даниела Маринова – ст. учител по история и цивилизация

Йонка Георгиева – ст. учител по география и икономика

Анна Гръкова – ст. учител по философия

Пламена Иванова – учител по биология и здравно образование

Виктория Стоянова – ст. учител по химия и опазване на околната среда

Милена Стоянова – ст. учител по физика и астрономия

Ирена Георгиева – ст. учител по музика

Борислава Николова – учител по физическо възпитание и спорт

Катерина Кутова – учител по физическо възпитание и спорт

Румен Белчев – учител по физическо възпитание и спорт

Диана Дончева – ст. учител по икономически дисциплини

Боряна Илчева – ст. учител по икономически дисциплини

Даниела Цонева – ст. учител по икономически дисциплини

Теодора Иванова – ст. учител по икономически дисциплини

Магдалена Маринова – ст.  учител по икономически дисциплини

Румянка Ценева – ст. учител по икономически дисциплини

Ферихан Ахмедова – учител по икономически дисциплини

Гергана Игнатовска – ст. учител по икономически дисциплини

Десислава Игнатова – учител по икономически дисциплини

Стела Коева – училищен психолог

Back To Top