skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪСТАВ
 2019 – 2020 УЧЕБНА ГОДИНА

 

Анелия Георгиева – директор

Калина Пенева – заместник-директор 

Росица Желева – заместник-директор 

Илияна Илиева – старши учител по български език и литература

Росица Николова – старши учител по български език и литература

Даринка Маринова – старши учител по български език и литература

Евелина Копчева – старши учител по английски език

Дарина Кирилова – старши учител по английски език

Стилияна Валентинова – учител по английски език

Драгомир Митев – учител по английски език

Румен Димитров – старши учител по немски език

Даниела Маринова – старши учител по история и цивилизация

Даринка Кънева – старши учител по история и цивилизация

Йонка Георгиева – старши учител по география и икономика

Анна Гръкова – старши учител по философски цикъл

Диана Русева – старши учител по математика

Добринка Миленкова – старши учител по математика

Магдалена Маринова – старши учител по информационни технологии

Катина Василева – ръководител направление ИКТ

Милена Аврамова – учител по биология и здравно образование

Милена Стоянова – старши учител по физика и астрономия

Ирена Георгиева – старши учител по музика

Борислава Николова – учител по физическо възпитание и спорт

Милена Керчева – учител по физическо възпитание и спорт

Румен Белчев – учител по физическо възпитание и спорт

Анета Ангелова – старши учител по икономически дисциплини

Блажена Абаджиева – старши учител по икономически дисциплини

Боряна Илчева – старши учител по икономически дисциплини

Даниела Цонева – старши учител по икономически дисциплини

Десислава Игнатова – учител по икономически дисциплини

Диана Дончева – старши учител по икономически дисциплини

Теодора Иванова – старши учител по икономически дисциплини

Росица Мицова – старши учител по икономически дисциплини

Румянка Ценева – старши учител по икономически дисциплини

Ферихан Ахмедова – учител по икономически дисциплини

Стела Коева – училищен психолог

Back To Top