skip to Main Content

СПИСЪК НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪСТАВ
В ПГИУ „ЕЛИАС КАНЕТИ“ – РУСЕ
2018 – 2019 УЧЕБНА ГОДИНА

 

 1. Анелия Георгиева – директор
 2. Калина Пенева – заместник-директор по учебната дейност
 3. Росица Желева – заместник-директор по учебната дейност
 4. Стела Коева – училищен психолог
 5. Росица Николова – старши учител по БЕЛ
 6. Илияна Илиева – старши учител по БЕЛ
 7. Нели Станчева – старши учител по БЕЛ
 8. Полина Григорова – учител по БЕЛ
 9. Стилияна Валентинова – учител по английски език
 10. Росица Попова – старши учител по английски език
 11. Катя Семерджиева – старши учител по английски език
 12. Дарина Георгиева – старши учител по английски език
 13. Евелина Копчева – старши учител по английски език
 14. Румен Димитров – старши учител по немски език
 15. Снежана Бъчварова – учител по руски език
 16. Даринка Кънева – старши учител по история и цивилизация
 17. Даниела Маринова – старши учител по история и цивилизация
 18. Йонка Георгиева – старши учител по география и икономика
 19. Анна Гръкова – старши учител по философски цикъл
 20. Добринка Миленкова – старши учител по математика
 21. Диана Русева – старши учител по математика
 22. Велислава Димитрова – учител по информатика и информ.технологии
 23. Катина Василева – учител по информатика и информ.технологии
 24. Милена Аврамова – учител по биология и здравно образование
 25. Милка Кожухарова – старши учител по физика и астрономия
 26. Ирена Георгиева – старши учител по музика
 27. Юлиана Данова – старши учител по химия и опазване на околната среда
 28. Атанас Бъчваров – старши учител по изобразително изкуство
 29. Борислава Николова – учител по физическо възпитание и спорт
 30. Милена Георгиева – учител по физическо възпитание и спорт
 31. Румен Белчев – учител по физическо възпитание и спорт
 32. Росица Мицова – старши учител по икономически дисциплини
 33. Даниела Цонева – старши учител по икономически дисциплини
 34. Бистра Ганева – учител по икономически дисциплини
 35. Теодора Иванова – старши учител по икономически дисциплини
 36. Боряна Илчева – старши учител по икономически дисциплини
 37. Десислава Игнатова – старши учител по икономически дисциплини
 38. Татяна Георгиева – старши учител по икономически дисциплини
 39. Блажена Абаджиева – старши учител по икономически дисциплини
 40. Анета Ангелова – старши учител по икономически дисциплини
 41. Диана Дончева – старши учител по икономически дисциплини
 42. Румянка Ценева – старши учител по икономически дисциплини
 43. Даниела Енчева – учител по практическо обучение
Back To Top