skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

     Участие на ученици от 11 клас на ПГИУ „Елиас Канети” в съвместната образователна програма на МОН и ВСС „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Учениците имат възможност да разгледат залите на съда, да задават конкретни въпроси към съдиите, да се разиграват ролеви игри по казуси заемайки позиции в съдебна зала. Участието в тази образователна програма е изключително полезна и интересна за учениците.

Back To Top