skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

Нормативна база Постановление на Министерския Съвет

     Критерии за получаване на стипендия за II срок на 2023-2024 уч. година

     Заявление за стипендия по доход  

     Заявление за отличен успех, ТЕЛК, без родител, дуална система на обучение

 

За контакти: телефон 082 834 076

     Росица Йорданова – главен счетоводител

     Росица Герганова – оперативен счетоводител

Back To Top