skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

1. Родителска среща с VІІІА, VIIIБ, VIIIВ класове, както следва:

         Дата: 13.09.2023 г., сряда

         Начален час: 17.30 ч.

         Място: класни стаи 2, 5 и 6  в сградата на ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе.

 

2. Родителска среща за I учебен срок за цялото училище, както следва:

         Дата: 26.10.2023 г., четвъртък

         Начален час: 17.30 ч. 

                         Списък на класовете по стаи за родителската среща на 26.10.2023 г

  Клас Специалност Класен ръководител Стая №
  VIII a “Икономика и мениджмънт“ Полина Григорова 2
  VIII б „Оперативно счетоводство“ Стилияна Тодорова 6
  VIII в „Електронна търговия“  Соня Арнаудова 5
  IX а “Икономика и мениджмънт“ Ива Калинкова 14
  IX б „Търговия“ – ДСО Виктория Стоянова 15
  IX в „Оперативно счетоводство“ Анна Гръкова 16
  IX г „Икономическа информатика“ Катина Василева 7
  X а “Икономика и мениджмънт“ Елеонора Панайотова 18
  X б „Търговия“ – ДСО Румен Белчев 20
  X в „Оперативно счетоводство“ Борислава Николова 23
  X г „Електронна търговия“  Венцислав Данчев 24
  XI а „Икономическа информатика“ Теодора Иванова 25
  XI б „Оперативно счетоводство“ Даниела Цонева 21
  XI в “Икономика и мениджмънт“ Диана Дончева 22
  XII а „Икономическа информатика“ Румянка Ценева 26
  XII б „Банково дело“ Драгомир Митев
  „Оперативно счетоводство“
  XII в “Икономика и мениджмънт“ Десислава Игнатова 17

 

3. Родителска среща с ХIIБ клас, както следва:

         Ден: 14.11.2023 г., вторник

         Начален час: 17.30 ч.

         Място: стая № 2 в сградата на ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе.

Back To Top