skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪСТАВ
 2023 – 2024 УЧЕБНА ГОДИНА

 

Мариана Колева Гъркова Директор
Росица Симеонова Мицова ЗДУД
Стела Митева Коева Училищен психолог
Анета Петрова Ангелова Главен учител теоретично обучение
Анна Димитрова Гръкова-Стамболиева Старши учител философия
Борислава Бисерова Николова Учител ФВС
Боряна Марчева Илчева Учител методик теоретично обучение
Виктория Атанасова Стоянова Учител химия и опазване на околната среда
Гергана Давидова Тодорова-Игнатовска Учител теоретично обучение
Даниела Цонева Иванова Старши учител теоретично обучение
Даниела Радославова Маринова Старши учител и стория и цивилизация
Десислава Иванова Игнатова Учител теоретично обучение
Диана Илиянова Дончева-Станчева Старши учител теоретично обучение
Диана Трифонова Русева Старши учител по математика
Драгомир Светлозаров Митев Учител по английски език
Елеонора Георгиева Панайотова Учител по математика
Евелина Тодорова Копчева Старши учител по английски език
Илияна Миткова Илиева-Стоянова Старши учител по БЕЛ
Ива Ромилова Кисьова-Калинкова Учител по английски език
Йонка Георгиева Йорданова Старши учител география и икономика
Катина Иванова Василева Учител по информационни технологии
Венцислав Цветелинов Данчев Учител по физическо възпитание
Милена Петкова Стоянова Старши учител по физика и астрономия
Магдалена Георгиева Маринова Старши учител теоретично обучение
Полина Николаева Григорова Учител по БЕЛ
Росица Николова Иванова Старши учител по БЕЛ
Румен Емилов Белчев Учител по физическо възпитание и спорт
Румен Борисов Димитров Старши учител по немски и руски език
Румянка Драганова Ценева Старши учител практическо обучение
Стилияна Валентинова Тодорова Старши учител по английски език
Соня Димитрова Арнаудова Учител по английски език
Теодора Илиева Иванова-Василева Старши учител практическо обучение
Ферихан Илиязова Ахмедова Учител теоретично обучение
Милена Славова Аврамова Учител по биология и здравно образование
Ирена Борилова Георгиева Старши учител по музика
Миряна Антонова Петрова Учител по изобразително изкуство
Мавлюха Фазлъевна Станчева Старши учител по руски език
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Back To Top