skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

Списък на административните услуги с необходимите документи и с начина на заявяването им: (отпечатайте САМО последните страници със същинските заявления)

1. Услуги, които се заявяват:

  • Приемане или преместване на ученици в държавните и в общинските училища 
  • Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
  • Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование 
  • Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация

2. Бланки и заявления:

Back To Top