skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

Списък на учебнинците за 2023-2024 год.

Списък на художествената литература по български език и литература.

VIII клас

 1. Старогръцка митология. Митове за Прометей, за Едип; Троянски митологичен цикъл, Тивански митологичен цикъл.
 2. „Библията“ – Стар завет и Нов завет.
 3. Омир – „Илиада“( I, VI, XXII, XXIV песен).
 4. Софокъл – „Антигона“.
 5. Сафо – „Любов“.
 6. „Пространното житие на Св. Константин – Кирил Философ“.
 7. Константин Преславски – „Азбучна молитва“ .
 8. Черноризец Храбър – „За буквите“.
 9. Бокачо – „Декамерон“ (Ден първи, новела трета – „Притчата за трите пръстена“).
 10. Сервантес – „Дон Кихот“.
 11. Шекспир – „Хамлет“, сонетите на Шекспир – сонет 91 („Един се хвали с ловкост и успехи…“), сонет 130 („Очите ѝ не са звезди…“).
IX клас
Просвещение
1.      Джонатан Суифт „Пътешествията на Гъливър“
Романтизъм
2.      Джордж Байрон „Дон Жуан“
3.      Александър С. Пушкин „Евтений Онегин“
Реализъм
4.      Оноре дьо Балзак „Дядо Горио“
5.      Гюстав Флобер „Мадам Бовари“
Модернизъм
6.      Шарл Бодлер „Сплин“
7.      Пол Верлен „Есенна песен“
Българско възраждане
8.      Паисий Хилендарски „История славянобългарска“
9.      Петко Р. Славейков „Изворът на белоногата“
10.  Христо Ботев                              поезия   
Българско възраждане
11.  Паисий Хилендарски „История славянобългарска“
12.  Петко Р. Славейков „Изворът на белоногата“

Х клас

 1. Иван Вазов – цикъл „Епопея на забравените“ („Левски“); роман „Под игото“ (глави „Гост“, „Новата молитва на Марка“, „Пиянствотона един народ“)
 2. Алеко Константинов – „Бай Ганьо. Невероятни разкази за един съвременен българин“; „Бай Ганьо се върна от Европа“.
 3. Пенчо П. Славейков – поема „Cis moll“
 4. Пейо Яворов – стихотворения „Арменци“, „Две хубави очи“, „В часа на синята мъгла“
 5. Димчо Дебелянов – стихотворение „Да се завърнеш…“
 6. Елин Пелин – повест „Гераците“
 7. Гео Милев – поема „Септември“
 8. Христо Смирненски – лирически цикъл „Зимни вечери“
 9. Атанас Далчев – стихотворение „Повест“
 10. Йордан Йовков – разкази „Индже“, „Албена“
 11. Никола Вапцаров – стихотворение „Писмо“ („Ти помниш ли…“)
 12. Димитър Димов – роман „Тютюн“ (І и ХVІ глава от І част)
 13. Николай Хайтов – разказ „Дърво без корен“
 14. Йордан Радичков – разказ „Нежната спирала“

XI клас

 1. Димитър Талев – „Железният светилник“
 2. Алеко Константинов – „Бай Ганьо журналист“
 3. Станислав Стратиев – „Балкански синдром“
 4. Иван Вазов – „Паисий“, „При Рилския манастир“, „Новото гробище над Сливница“
 5. Никола Вапцаров – „История“
 6. Йордан Радичков – „Ноев ковчег“
 7. Христо Ботев – „Борба“,  „До моето първо либе“
 8. Елин Пелин – „Андрешко“
 9. Христо Смирненски- „Приказка за стълбата“
 10. Емилиян Станев – „Крадецът на праскови“
 11. Пейо Яворов –  „Градушка“
 12. Пенчо Славейков –  „Спи езерото“

XII клас

Димчо Дебелянов, „Аз искам да те помня все така“
Христо Фотев, „Колко си хубава!“
Петя Дубарова, „Посвещение“

Елин Пелин, „Спасова могила“ – разказ
Атанас Далчев, „Молитва“
Никола Вапцаров, „Вяра“

Елин Пелин, „Ветрената мелница“ – разказ
Йордан Йовков, „Песента на колелетата“ – разказ
Виктор Пасков, „Балада за Георг Хених“ – повест

Пейо Яворов, „Две души“
Елисавета Багряна, „Потомка“
Борис Христов, „Честен кръст“ – поема

 

 

 

 

 

Back To Top