skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

Свободни места в ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе

към 30.09.2021 г. за учебна 2021-2022 година

 

Клас  Специалност Брой
места
VIII „б“ Търговия 1
XI „в“ Икономика и мениджмънт 1
XII „а“ Банково дело 1
XII „г“ Икономика и мениджмънт 1
     
     
     
     

 

 

Back To Top