skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

Свободни  места в ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе

към 05.10.2020 г. за учебната 2020-2021 г.

 

Клас  Специалност Брой
места
 

XI а

 

Банково дело

 

1

XІ г Икономика и мениджмънт 2
XIІ а

XІI б

Електронна търговия

Оперативно счетоводство

1

1

XІI в Бизнес администрация 1
XІI д Икономика и мениджмънт 2
     
     
     

 

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Back To Top