skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

Свободни места в ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе

за учебна 2022-2023 година

 

Клас  Специалност Брой
места
XI „в“ Икономика и мениджмънт 1
XII „в“ Икономика и мениджмънт 1
     
     
     
     
     
     

 

 

Back To Top