skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

Свободни  места в ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе

към 01.11.2019 г. за учебната 2019-2020 г.

 

Клас  Специалност Брой
места
     
X в Бизнес администрация 1
XІ б Оперативно счетоводство 1
XІ д Икономика и мениджмънт 2
XІI а Електронна търговия 1
XІI б Оперативно счетоводство 2
XIІ в Бизнес администрация 1
XІI г Митническа и данъчна администрация 2
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Back To Top