skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

Свободни  места в ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе

към 02.07.2020 г. за учебната 2019-2020 г.

 

Клас  Специалност Брой
места
X г

Х a

Икономика и мениджмънт

Банково дело

1

1

 

XI а Електронна търговия 1
XІ б

XІ в

Оперативно счетоводство

Бизнес администрация

1

1

XІ д Икономика и мениджмънт 2
     
     
     
     

 

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Back To Top