skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

Свободни  места в ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе

към 11.02.2020 г. за учебната 2019-2020 г.

 

Клас  Специалност Брой
места
X г Икономика и мениджмънт 1
XI а Електронна търговия 3
XІ б

XІ в

Оперативно счетоводство

Бизнес администрация

1

1

XІ д Икономика и мениджмънт 2
XІI а Електронна търговия 1
XІI б Оперативно счетоводство 2
XIІ в Бизнес администрация 2
XІI г Митническа и данъчна администрация 2

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Back To Top