skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

2023-2024 УЧЕБНА ГОДИНА

Паралелка Специалност Брой свободни места
1. VIIIА

Икономика и мениджмънт

0

2.

VIIIБ Оперативно счетоводство 0
3. VIIIВ Електронна търговия

0

4.

IXА Икономика и мениджмънт 0

5.

IXБ Търговия, дуална система на обучение

0

6. IXВ Оперативно счетоводство

0

7.

IXГ Икономическа информатика

0

8.

XА

Икономика и мениджмънт

0

9.

XБ Търговия, дуална система на обучение 0
10. XВ Оперативно счетоводство

0

11.

XГ Електронна търговия 0
12. XIА Икономическа информатика

0

13.

XIБ Оперативно счетоводство 0

14.

XIВ Икономика и мениджмънт

0

       
       
   
       

 

 

Back To Top