skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

Проект № 2021-1-BG01-KA122–VET-000030798 „Млади икономисти в търсене на иновации”

Благодарим на в. „Бряг“!

Учениците от ПГИУ „Елиас Канети“- Русе се учиха на маркетинг и туризъм в Будапеща  

 

 

Благодарим на Областна администрация – Русе!

АНАТОЛИ СТАНЕВ: УЧЕНИЧЕСКИТЕ ПРАКТИКИ В ЧУЖБИНА СА СРЕД КЛЮЧОВИТЕ ФАКТОРИ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯТА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В СТРАНАТА

 


 

През 2022 година в ПГ по икономика и управление „Елиас Канети“– Русе се осъществява училищен Проект № 2021-1-BG01-KA122–VET-000030798 „Млади икономисти в търсене на иновации”, Програма „Еразъм+“, КД 1 „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“.

Проектът е насочен към ученици от гимназиален етап от специалности: „Икономика и мениджмънт“, „Икономическа информатика“, „Банково дело“ и „Оперативно счетоводство“.

Идеята е учениците и техните ръководители да осъществят амбициозните цели на проекта, а именно:

  • учениците да имат възможността да развият професионални, езикови и личностни умения и качества, които не биха имали в зоната си на комфорт;
  • да развият умения за общуване, за проучване и подбор на нужна информация, за представяне, умения за живот в XXI век;
  • да започнат да придобиват работни навици за разпределение на времето, спазване на срокове, самодисциплина;
  • да придобият поглед и перспектива към действителните ангажименти и трудности в реална работна среда;
  • да се запознаят с европейските стандарти и принципи в цялостната организация на работата в едно предприятие.
  • да развият личностни качества чрез дейности, свързани с израстване чрез излизане от зоната на комфорта, осмеляване за справяне в непозната среда, гъвкавост, адаптивност, вземане на решения, толерантност, разбиране, повишаване на емоционалната интелигентност.

Посрещане на изгрева по река Дунав 

Втора мобилност са готови за полет

 

Наши ученици – участници в Проект № 2021-1-BG01-KA122–VET-000030798 „Млади икономисти в търсене на иновации”, Програма „Еразъм+“, КД 1 „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“, в продължение на шест седмици дариха своя труд доброволно в помощ на Българския културен институт в Будапеща. Те оказаха помощ да се съхранят български книги, икони и книжа в българската църква „Свети Свети Кирил и Методий“.

Председателят на Българския културен институт и църковното настоятелство – г-жа Моника Тютюнкова, изрази своята благодарност към тях. Те дадоха своя принос за духовната и културна дейност на българската общност в Будапеща. Това ще остави трайни спомени в тях и е ценен опит за бъдещите им житейски предизвикателства.

Автор: Анета Ангелова – главен учител и ръководител

 

Участниците във втора мобилност посетиха забележителната заря по случай националния празник на Унгария – 20.08.2022 г., която пресъздаваше историята на страната, разказана през очите на дете, говорещо със своя дядо. По време на целия спектакъл Парламентът бе осветен в различни светлини и картини от миналото, а по река Дунав, от различни места, се изстрелваха фойерверки, които осветяваха целия град. Грандиозното честване беше съпроводено от въздействаща музика, под звуците на която никой не можеше да остане равнодушен. Хиляди хора от различни страни бяха дошли на този ден, за да се насладят на това великолепно светлинно и музикално изпълнение и да се потопят в историята на Унгария.

Автор: Соня Арнаудова – ръководител и учител по английски език

 

Back To Top