skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

 

снимки на УТФ „Търст кенди“

снимки на УТФ „Търст кенди“

 

 

https://mon.bg/bg/101025  – линк към повече информация в сайта на МОН

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

„ЕЛИАС КАНЕТИ“ – РУСЕ

 

ПРАКТИКА В РЕАЛНА РАБОТНА СРЕДА

2022/2023 уч. година

            За втора поредна учебна година ученици ог ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе се включват в проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – 2”. От 23 януари 2023 година 20 ученици от XI клас от специалности „Оперативно счетоводство“, „Икономика и мениджмънт“ и „Икономическа информатика“ провеждат по проекта практика в реална работна среда в 4 организации-работодатели.

            Партньори на гимназията отново са Пенсионно-осигурителна компания „Съгласие“ със служител-наставник г-жа Калинка Атанасова-Николаева, „Сансара“ ЕООД – Русе със служител- наставник г-жа Кремена Сярова, Сдружение с нестопанска цел „Еквимибриум“ – Русе със служител-наставник г-жа Марияна Великова и „Счетоводна къща Инфоконт“ ЕООД – Русе със служители –наставници г-жа Гюнер Махмудова и г-жа Кристина Йорданова.

            Наблюдаващите учители по проекта от ПГИУ „Елиас Канети“ през 2023 г. отново са г-жа Диана Дончева, г-жа Теодора Иванова, г-жа Боряна Илчева и г-жа Даниела Цонева –  старши учители по икономически дисциплини.

            Под ръководството на наставниците от организациите-работодатели и със съдействието на наблюдаващите учители от гимназията в предприятията-партньори учениците придобиват професионални компетенции по професии „Оперативен счетоводител“, „Икономист“ и „Икономист-информатик“. Учениците усвояват практически умения за водене на счетоводна отчетност, работа със счетоводен и специализиран софтуер,  обработка и анализ на финансово-счетоводна информация, организация и управление на дейността на предприятие, комуникация с клиенти и доставчици, работа с търговски банки, подаване на информация към Национална агенция за приходите, Национален осигурителен институт и др. институции.

            Учениците-практиканти развиват личностни качества като самодисциплина, отговорност, точност, коректност и самоконтрол.

            Обучението в реални условия  по проекта е с продължителност 240 часа и ще продължи до месец юли 2023 година, като в края му всеки ученик-участник ще получи удостоверение за проведена практика на реално работно място.

 

Снимки Инфоконт(2022-2023 уч. година)

Снимки ПОК Съгласие(2022-2023 уч. година)

Снимки Сансара(2022-2023 уч. година)

Снимки СНЦ Еквилибриум(2022-2023 уч. година)

 

снимки Еквилибриум(2021-2022 уч. година)

снимки Инфоконт(2021-2022 уч. година)

снимки ПОК(2021-2022 уч. година)

снимки Сансара(2021-2022 уч. година)

 

 

10а снимки УТФ(2021-2022 уч. година)

10б снимки УТФ(2021-2022 уч. година)

10в снимки УТФ(2021-2022 уч. година)

Back To Top