skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

https://mon.bg/bg/101025  – линк към повече информация в сайта на МОН

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

„ЕЛИАС КАНЕТИ“ – РУСЕ

 

ПРАКТИКА В РЕАЛНА РАБОТНА СРЕДА

2022/2023 уч. година

            За втора поредна учебна година ученици ог ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе се включват в проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – 2”. От 23 януари 2023 година 20 ученици от XI клас от специалности „Оперативно счетоводство“, „Икономика и мениджмънт“ и „Икономическа информатика“ провеждат по проекта практика в реална работна среда в 4 организации-работодатели.

            Партньори на гимназията отново са Пенсионно-осигурителна компания „Съгласие“ със служител-наставник г-жа Калинка Атанасова-Николаева, „Сансара“ ЕООД – Русе със служител- наставник г-жа Кремена Сярова, Сдружение с нестопанска цел „Еквимибриум“ – Русе със служител-наставник г-жа Марияна Великова и „Счетоводна къща Инфоконт“ ЕООД – Русе със служители –наставници г-жа Гюнер Махмудова и г-жа Кристина Йорданова.

            Наблюдаващите учители по проекта от ПГИУ „Елиас Канети“ през 2023 г. отново са г-жа Диана Дончева, г-жа Теодора Иванова, г-жа Боряна Илчева и г-жа Даниела Цонева –  старши учители по икономически дисциплини.

            Под ръководството на наставниците от организациите-работодатели и със съдействието на наблюдаващите учители от гимназията в предприятията-партньори учениците придобиват професионални компетенции по професии „Оперативен счетоводител“, „Икономист“ и „Икономист-информатик“. Учениците усвояват практически умения за водене на счетоводна отчетност, работа със счетоводен и специализиран софтуер,  обработка и анализ на финансово-счетоводна информация, организация и управление на дейността на предприятие, комуникация с клиенти и доставчици, работа с търговски банки, подаване на информация към Национална агенция за приходите, Национален осигурителен институт и др. институции.

            Учениците-практиканти развиват личностни качества като самодисциплина, отговорност, точност, коректност и самоконтрол.

            Обучението в реални условия  по проекта е с продължителност 240 часа и ще продължи до месец юли 2023 година, като в края му всеки ученик-участник ще получи удостоверение за проведена практика на реално работно място.

 

 

 

снимки Еквилибриум

снимки Инфоконт

снимки ПОК

снимки Сансара

 

10а снимки УТФ

10б снимки УТФ

10в снимки УТФ

Back To Top