skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

     Като наследник на вилаетския Русчук, след Освобождението град Русе е един от най-важните центрове на младата българска държава. И точно тук инициативните и делови търговци, индустриалци и предприемачи на града за първи път в България основават Търговска камара – едно ново сдружение за нашите земи, което си поставя за цел да събере интелекта и инициативата на търговско-производителните слоеве от населението, да защитава интересите им и да служи като съвещателен орган на правителството по въпросите за икономическото развитие на страната.

     През 1889-1890 г. в кафето на Оханес Енкарниян на ул. “Княжеска”, се замисля създаването на търговска организация – Първа българска частна търговска камара, с месечни вноски на членовете й. От пролетта на 1890 г. новоучредената за пръв път в страната Търговска камара започва да развива дейност. Това първо камарно сдружение в България възниква като частна търговска организация, без протекцията на централната държавна администрация, копирайки устройството на английските свободни камари.

      РТИК е дългогодишен партньор на ПГИУ „Елиас Канети“. Съвместната ни работа включва:

  • Участие на ученици и учители в събития, организирани от РТИК
  • Провеждане на семинари и обучения
  • Предоставяне на възможности за стаж на учениците в Камарата
  • Съвместна работа по проекти
Back To Top