skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

Графици за изпити на ученици в дневна форма на обучение.

         Изпити за определяне на годишна оценка и приравнителни изпити

         -ученици от VIII а клас – Аура и Пресиян

         -ученик в IX в клас – Марио

Графици за изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение през месец април 2024 г. в рубриката 

         Изпити за определяне на годишна оценка.

         – Х клас, специалност „Икономика и мениджмънт“ – Стелиян

         – Х клас, специалност „Електронна търговия“ – Преслав

         – ХI клас, специалност „Икономика и мениджмънт“ – Милена
Back To Top