skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

Часови график на учебните занятия I срок, 2020-2021 г.

1. 8.00 ч. – 8.45 ч.

2. 8.55 ч. – 9.40 ч.

3. 9.50 ч. – 10.35 ч.

4. 10.55 ч. – 11.40 ч.

5. 11.50 ч. – 12.35 ч.

6. 12.45 ч. – 13.30 ч.

7. 13.40 ч. – 14.25 ч.

8. 14.30 ч. – 15.15 ч.

ГРАФИК
на класните работи за втория учебен срок
за учебната 2020/2021 година
               
               
               
 Клас  Математика Български език и литература ЗИП Български език и литература ЗИП Математика Английски език Руски език Немски език
17.5.2021 10.5.2021     11.6.2021    
18.5.2021 14.5.2021     28.5.2021    
17.5.2021 12.5.2021     26.5.2021    
4.6.2021 27.5.2021     9.6.2021 17.5.2021 17.5.2021
28.5.2021 31.5.2021     4.6.2021 17.5.2021 18.5.2021
28.5.2021 1.6.2021     14.5.2021 18.5.2021 18.5.2021
10а 17.5.2021 14.5.2021     7.6.2021 2.6.2021 26.5.2021
10б 9.6.2021 28.5.2021     8.6.2021 2.6.2021 3.6.2021
10в 12.5.2021 28.5.2021     10.6.2021 17.5.2021 31.5.2021
11а 2.6.2021 26.5.2021       28.5.2021 4.6.2021
11б 2.6.2021 26.5.2021       31.5.2021 28.5.2021
11в 2.6.2021 11.5.2021       31.5.2021 4.6.2021
11г 2.6.2021 14.5.2021       28.5.2021 1.6.2021
12а 2.4.2021 10.3.2021 18.3.2021 24.3.2021      
12б 2.4.2021 8.3.2021 19.3.2021 24.3.2021      
12в 2.4.2021 9.3.2021 17.3.2021 24.3.2021      
12г 2.4.2021 26.4.2021 22.4.2021 24.3.2021      
12д 2.4.2021 13.4.2021 21.4.2021 24.3.2021      

 

ГРАФИК
на контролни работи за втория учебен срок
за учебната 2020/2021 година
           
8а клас, специалност 4820101 Икономическа информатика с класен р-л Дарина Георгиева
           
  Февруари 2021 Март 2021 Април 2021 Май 2021 Юни 2021
Български език и литература 8.2.2021        
Английски език 19.2.2021 12.3.2021      
Математика   5.3.2021      
Математика   31.3.2021      
Информационни технологии     16.4.2021    
Информационни технологии     23.4.2021    
История и цивилизации 23.2.2021       8.6.2021
География и икономика   17.3.2021      
Философия     27.4.2021    
Биология и здравно образование   11.3.2021 1.4.2021    
Физика и астрономия     30.4.2021    
Химия и опазване на околн. среда         14.6.2021
Предприемачество    26.3.2021      

 

8б клас, специалност 3440301 Оперативно счетоводство с класен

р-л Даниела Цонева

           
  Февруари 2021 Март 2021 Април 2021 Май 2021 Юни 2021
Български език и литература 8.2.2021        
Английски език   12.3.2021   5.5.2021  
Математика   4.3.2021      
Математика   31.3.2021      
Информационни технологии/     15.4.2021    
Информационни технологии/      29.4.2021    
История и цивилизации 23.2.2021       8.6.2021
География и икономика 24.2.2021   28.4.2021    
Философия     23.4.2021    
Биология и здравно образование   8.3.2021      
Физика и астрономия     21.4.2021    
Химия и опазване на околн. среда       17.5.2021  
Предприемачество    16.3.2021      

 

8в клас, специалност 3451204 Икономика и мениджмънт с класен

р-л Диана Дончева

           
  Февруари 2021 Март 2021 Април 2021 Май 2021 Юни 2021
Български език и литература 9.2.2021        
Английски език 25.2.2021 29.3.2021 29.4.2021    
Математика   4.3.2021      
Математика   30.3.2021      
Информационни технологии/     14.4.2021    
Информационни технологии/     21.4.2021    
История и цивилизации          
География и икономика          
Философия     22.4.2021    
Биология и здравно образование          
Физика и астрономия          
Химия и опазване на околн. среда          
Обща икономическа теория         17.6.2021
Предприемачество   17.3.2021      

 

9а клас, специалност 4820101 Икономическа информатика с класен р-л Румянка Ценева
           
  Февруари 2021 Март 2021 Април 2021 Май 2021 Юни 2021
Български език и литература   4.3.2021      
Английски език 26.2.2021 30.3.2021      
ІІ чужд немски език   22.3.2021      
ІІ чужд руски език   8.3.2021      
Математика 24.2.2021 26.3.2021   12.5.2021  
Информационни технологии/       26.5.2021  
Информационни технологии/     23.4.2021    
История и цивилизации     29.4.2021 4.5.2021  
География и икономика   18.3.2021      
Философия   29.3.2021      
Биология и здравно образование         3.6.2021
Физика и астрономия       11.5.2021  
Химия и опазване на околн. среда   15.3.2021      
Обща теория на счетоводната отчетност     28.4.2021    
Компютърен машинопис и текстообработка УП втора гр.         15.6.2021
Компютърен машинопис и текстообработка УП първа гр.     20.4.2021    
Приложни програми с общо предназначение УП       5.5.2021  
Обща теория на счетоводната отчетност УП     21.4.2021    
Бизнес комуникации – уч. пр. за двете групи     16.4.2021    

 

9б клас, специалност 3430101 Банково дело и 3440301 Оперативно счетоводство с класен р-л Драгомир Митев
           
  Февруари 2021 Март 2021 Април 2021 Май 2021 Юни 2021
Български език и литература   15.3.2021      
Английски език 26.2.2021 22.3.2021      
II чужд немски език   23.3.2021      
ІІ чужд руски език   8.3.2021      
Математика 23.2.2021 29.3.2021   7.5.2021  
Информационни технологии          11.6.2021
Информационни технологии      23.4.2021    
История и цивилизации     26.4.2021    
География и икономика   16.3.2021      
Философия     1.4.2021    
Биология и здравно образование         8.6.2021
Физика и астрономия       13.5.2021  
Химия и опазване на околн. среда     15.4.2021    
Обща икономическа теория ОтПП        19.5.2021  
Бизнес комуникации УП РПП     21.4.2021    
Бизнес комуникации УП СПП   10.3.2021      
Бизнес комуникации ОтПП   1.3.2021      
Икономика на предприятието РПП   31.3.2021      
Икономика на предприятието ОтПП       12.5.2021  

 

9в клас, специалност 3451204 Икономика и мениджмънт с класен

р-л Десислава Игнатова

           
  Февруари 2021 Март 2021 Април 2021 Май 2021 Юни 2021
Български език и литература   16.3.2021      
Английски език 22.2.2021 30.3.2021      
ІІ чужд немски език   23.3.2021      
ІІ чужд руски език   9.3.2021      
Математика 23.2.2021     7.5.2021  
Информационни технологии/       17.5.2021  
Информационни технологии/     26.4.2021    
История и цивилизации     27.4.2021 25.5.2021  
География и икономика   19.3.2021      
Философия     2.4.2021    
Биология и здравно образование         2.6.2021
Физика и астрономия       11.5.2021  
Химия и опазване на околн. среда     15.4.2021    
Обща икономическа теория ОтПП     19.4.2021    
Бизнес комуникации  – уч. практ. ОтПП за двете групи         7.6.2021
Икономическа информатика – уч.пр. ОтПП     22.4.2021    
Икономическа информатика – уч.пр.РПП за двете групи     1.4.2021    

 

10а клас, специалност 3430101 Банково дело с класен р-л Йонка Георгиева
           
  Февруари 2021 Март 2021 Април 2021 Май 2021 Юни 2021
Български език и литература 26.2.2021        
Английски език   8.3.2021      
ІІ чужд немски език   31.3.2021      
ІІ чужд руски език   31.3.2021      
Математика   16.3.2021 27.4.2021    
История и цивилизации 8.2.2021     18.5.2021  
География и икономика     15.4.2021 12.5.2021  
Философия     26.4.2021    
Биология и здравно образование     13.4.2021    
Физика и астрономия     19.4.2021    
Химия и опазване на околн. среда 25.2.2021        
Икономика       4.5.2021  
Обща теория на счетоводната отчетност РПП   12.3.2021      
Обща теория на счетоводната отчетност – уч.пр РПП 9.2.2021        
Обща теория на счетоводната отчетност – уч. пр. СПП   26.3.2021      
Обща теория на счетоводната отчетност ОтПП 19.2.2021        

 

10б клас, специалност 3440301 Оперативно счетоводство с класен р-л Даниела Маринова
           
  Февруари 2021 Март 2021 Април 2021 Май 2021 Юни 2021
Български език и литература 26.2.2021        
Английски език   4.3.2021      
ІІ чужд немски език   18.3.2021      
ІІ чужд руски език   31.3.2021      
Математика   10.3.2021 28.4.2021    
История и цивилизация 8.2.2021     17.5.2021  
География и икономика       13.5.2021  
Философия     26.4.2021    
Биология и здравно образование     14.4.2021 12.5.2021  
Физика и астрономия     16.4.2021    
Химия и опазване на околн. среда   2.3.2021      
Икономика       4.5.2021  
Обща теория на счетоводната отчетност-уч. практика РПП 12.2.2021        
Обща теория на счетоводната отчетност РПП   25.3.2021      
Обща теория на счетоводната отчетност ОтПП   11.3.2021      
Обща теория на счетоводната отчетност-уч. практика СПП 18.2.2021        

 

10в клас, специалност 3451204 Икономика и мениджмънт с класен

р-л Стилияна Тодорова

           
  Февруари 2021 Март 2021 Април 2021 Май 2021 Юни 2021
Български език и литература 19.2.2021        
Английски език   11.3.2021      
ІІ чужд немски език   29.3.2021      
ІІ чужд руски език 22.2.2021        
Математика   1.3.2021      
Математика   24.3.2021      
История и цивилизация 8.2.2021     20.5.2021  
География и икономика       10.5.2021  
Философия     21.4.2021    
Биология и здравно образование     16.4.2021    
Физика и астрономия     15.4.2021    
Химия и опазване на околн. среда 24.2.2021        
Икономика       7.5.2021  
Компютърен машинопис и текстообработка – уч. практика РПП          
Компютърен машинопис и текстообработка – уч. практика – РПП          
Компютърен машинопис и текстообработка РПП          
Обща теория  на счетоводната отчетност ОтПП       4.5.2021  
Обща теория  на счетоводната отчетност РПП     28.4.2021    
Обща теория  на счетоводната отчетност РПП     27.4.2021    
Обща теория  на счетоводната отчетност ОтПП         1.6.2021

 

11а клас, специалност 3430101 Банково дело с класен р-л Магдалена Маринова
           
  Февруари 2021 Март 2021 Април 2021 Май 2021 Юни 2021
Български език и литература 24.2.2021        
Математика 17.2.2021 24.3.2021   12.5.2021  
Руски език   26.3.2021      
Немски език   26.3.2021      
Право 25.2.2021        
Счетоводство на предприятието   1.3.2021      
Маркетинг     22.4.2021    
Банково дело   15.3.2021      
Банково дело УП      16.4.2021    
Чужд език по професията 19.2.2021        
Мениджмънт   29.3.2021      
Финанси    30.3.2021   10.5.2021  
Финанси УП     28.4.2021    
Счетоводтво на предприятието УП РПП     20.4.2021    
Счетоводтво на предприятието СПП     13.4.2021    
Гражданско образование         8.6.2021
Работа в учебно предпиятие РПП уч. практика втора група   12.3.2021      
Работа в учебно предпиятие СПП уч. практика втора гр.   5.3.2021      
Работа в учебно предпиятие уч. практика РПП   19.3.2021     11.6.2021

 

11б клас, специалност 3440301 Оперативно счетоводство с класен

р-л Борислава Николова

           
  Февруари 2021 Март 2021 Април 2021 Май 2021 Юни 2021
Български език и литература 24.2.2021        
Английски език          
Руски език   22.3.2021      
Немски език     1.4.2021    
Математика 17.2.2021 24.3.2021   12.5.2021  
Право   1.3.2021      
Чужд език по професията   10.3.2021      
Гражданско образование         9.6.2021
Финанси       17.5.2021  
Счетоводство на предприятието       5.5.2021  
Компютърна обработка на финансово счетоводната информация   2.3.2021 20.4.2021    
Документи и документооборот УП за двете групи  26.2.2021        
Документи и документооборот УП РПП за двете групи    19.3.2021      
Счетоводство на предприятието-уч. практика     23.4.2021    
Икономическа информатика УП за двете групи   11.3.2021      
Работа в учебно предприятие уч. практика първа гр.   16.3.2021      
Работа в учебно предприятие уч. практика втора гр. 16.2.2021        

 

11в клас, специалност 3460101 Бизнес – администрация с класен р-л Илияна Илиева
           
  Февруари 2021 Март 2021 Април 2021 Май 2021 Юни 2021
Български език и литература     19.4.2021    
Руски език    22.3.2021      
Немски език    26.3.2021      
Чужд език по професията 22.2.2021        
Математика 17.2.2021 24.3.2021   12.5.2021  
Гражданско образование         8.6.2021
Бизнес комуникации 18.2.2021        
Право   1.3.2021   28.5.2021  
Счетоводство 24.2.2021        
Мениджмънт на предприятието   11.3.2021      
Деловодство   31.3.2021      
Счетоводство уч. практика   9.3.2021      
Бизнес комуникации уч. практика СПП двете гр.     28.4.2021    
Бизнес комуникации уч. практика РПП за двете гр.   17.3.2021      
Деловодство УП   19.3.2021      
Делова кореспонденция СПП   29.3.2021      
Делова кореспонденция уч. практика       15.4.2021    
Делова кореспонденция СПП уч. практика втора гр.     23.4.2021    
Работа в учебно предприятие УП първа гр.     23.4.2021    
Работа в учебно предприятие УП втора гр.     29.4.2021    

 

11г клас, специалност 3451204 Икономика и мениджмънт с класен

р-л Анна Гръкова

           
  Февруари 2021 Март 2021 Април 2021 Май 2021 Юни 2021
Български език и литература     21.4.2021    
Руски език   26.3.2021      
Немски език   30.3.2021      
Математика 17.2.2021 24.3.2021   12.5.2021  
Гражданско образование         8.6.2021
Право 24.2.2021        
Статистика     14.4.2021    
Чужд език по професията 25.2.2021        
Финанси       17.5.2021  
Счетоводство на предприятието   1.3.2021      
Управление на маркетинга       10.5.2021  
Икономика на предприятието   9.3.2021      
Статистика УП      28.4.2021    
Стокознание   5.3.2021      
Счетоводство на предприятието УП     1.4.2021    
Работа в учебно предприятие уч. практика за двете групи     26.4.2021    

 

12а клас, специалност 4820401 Електронна търговия с класен

р-л Боряна Илчева

           
  Февруари 2021 Март 2021 Април 2021 Май 2021 Юни 2021
Български език и литература 15.2.2021        
Математика  12.2.2021 12.3.2021      
Свят и личност   29.3.2021      
Право     15.4.2021    
Финанси     14.4.2021    
Предприемачество   17.3.2021      
Чужд език по професията 24.2.2021 31.3.2021      
Бизнес комуникации 8.2.2021        
Мениджмънт   5.3.2021      
Маркетинг   19.3.2021      
Интернет и УЕБ технологии-уч. практика    2.3.2021      
Бази от данни-уч. практика за двете групи     20.4.2021    
Електронна търговия за двете гр.   23.3.2021      
Български език и литература ЗИП 25.2.2021        
География и икономика ЗИП     28.4.2021    
Математика ЗИП 17.2.2021        
Философия ЗИП     26.4.2021    

 

12б клас, специалност 3440301 Оперативно счетоводство с класен

р-л Росица Мицова

           
  Февруари 2021 Март 2021 Април 2021 Май 2021 Юни 2021
Български език и литература 15.2.2021        
Математика 12.2.2021 12.3.2021      
Свят и личност   31.3.2021      
Предприемачество   25.3.2021      
Чужд език по професията 23.2.2021 30.3.2021      
Статистика   17.3.2021      
Счетоводство на предприятието 10.2.2021 10.3.2021      
Банково счетоводство УП 24.2.2021        
Банково счетоводство 18.2.2021        
Застрахователно и осигурително счетоводство   15.3.2021      
Финансов и данъчен контрол   2.3.2021      
Счетоводство на предприятието уч. практика          
Банково счетоводство уч. практика          
Застрахователно и осигурително счетоводство уч. практика 15.2.2021        
Комплексна учебна практика по счетоводство на предприятията-уч. практика   1.3.2021      
Компютърна обработка на финансово-счетоводната информация 11.2.2021   22.4.2021    
Български език и литература ЗИП 26.2.2021        
География и икономика ЗИП     28.4.2021    
Математика ЗИП 17.2.2021        
Философия ЗИП     7.4.2021    
ЗИП Английски език          

 

12в клас, специалност 3460101 Бизнес – администрация с класен

р-л Евелина Копчева

           
  Февруари 2021 Март 2021 Април 2021 Май 2021 Юни 2021
Български език и литература 15.2.2021        
Математика 12.2.2021 12.3.2021      
Свят и личност     13.4.2021    
Предприемачество и дребен бизнес   24.3.2021      
Финанси     21.4.2021    
Чужд език по професията 23.2.2021 30.3.2021      
Мениджмънт на човешките ресурси и фирмена култура   18.3.2021      
Маркетинг   25.3.2021      
Счетоводство   31.3.2021      
Делова копеспонденция УП   1.3.2021      
Делова копеспонденция УП втора гр. 22.2.2021        
Документационна дейност и работа с офис техника УП   16.3.2021      
Работа в учебно предприятие уч. практика за двете групи   15.3.2021      
Подготовка на мениджърски проект   26.3.2021      
Български език и литература ЗИП 24.2.2021        
Математика ЗИП 17.2.2021        
ЗИП Биология и здравно образование     28.4.2021    
ЗИП Геогрофия и икономика     28.4.2021    
ЗИП Философия     26.4.2021    

 

12г клас, специалност 3440201 Митническа и данъчна администрация с класен р-л Анета Ангелова
           
  Февруари 2021 Март 2021 Април 2021 Май 2021 Юни 2021
Български език и литература 8.2.2021        
Математика 12.2.2021 12.3.2021      
Свят и личност   29.3.2021      
Предприемачество   19.3.2021      
Финанси     20.4.2021    
Международно и данъчно законодателство 22.2.2021        
Външна търговия     14.4.2021    
Организация и технология на митническата дейност   9.3.2021      
Организация и технология на данъчната дейност 18.2.2021        
Валута и валутен контрол 24.2.2021        
Международни плащания 11.2.2021        
Организация и функциониране на митническата дейност уч. практика     30.4.2021    
Организация и функциониране на данъчната администрация уч. практика   17.3.2021      
Международни плащания уч. практика     1.4.2021    
Български език и литература ЗИП 4.2.2021        
География и икономика ЗИП     28.4.2021    
Математика ЗИП 17.2.2021        
Философия ЗИП     7.4.2021    
ЗИП Биология и здравно образование     28.4.2021    

 

12д клас, специалност 3451204 Икономика и мениджмънт с класен р-л Диана Русева
           
  Февруари 2021 Март 2021 Април 2021 Май 2021 Юни 2021
Български език и литература 4.2.2021        
Математика 12.2.2021 12.3.2021      
Свят и личност   31.3.2021      
Предприемачество   19.3.2021      
Чужд език по професията 25.2.2021 22.3.2021      
Мениджмънт     14.4.2021    
Проектен мениджмънт 26.2.2021 29.3.2021      
Икономическа информатика-уч. практика за двете групи     22.4.2021    
Икономика и организация на предприятията   23.3.2021      
Икономика и организация на предприятията УП   30.3.2021      
Финансово икономически анализ и контрол 15.2.2021        
Компютърна обработка на финансово-счетоводната информация  11.2.2021        
Български език и литература ЗИП 10.2.2021        
Математика ЗИП 17.2.2021        
ЗИП Философия     7.4.2021    
ЗИП География и икономика     28.4.2021    
ЗИП Биология и здравно образование     28.4.2021    

 

ГРАФИК
на контролните работи за първия учебен срок
за учебната 2020/2021 година
           
IX „а“
           
 Учебен предмет  септември 2020 октомври 2020 ноември 2020 декември 2020 януари 2021
Български език и литература 28.9.2020        
Английски език 29.9.2020   24.11.2020    
Немски език     9.11.2020    
Руски език     2.11.2020    
Математика 30.9.2020   11.11.2020 14.12.2020  
Информационни технологии I гр.     6.11.2020    
Информационни технологии II гр. 17.9.2020        
История и цивилизации 25.9.2020   16.11.2020   15.1.2021
География и икономика   1.10.2020   3.12.2020  
Философия         4.1.2021
Биология и здравно образование 24.9.2020   26.11.2020    
Физика и астрономия   6.10.2020      
Химия и опазване на околн. среда   7.10.2020   16.12.2020  
Обща теория на счетоводната отчетност ОтПП         5.1.2021
Компютърен машинопис и текстообработка-уч практика РПП-2-ра гр.     6.11.2020    
Компютърен машинопис и текстообработка-уч практика РПП 1-ва гр.   29.10.2020      
Бизнес комуникации – уч. пр. ОтПП  I гр.     20.11.2020    
Бизнес комуникации – уч. пр. ОтПП  II гр.     19.11.2020    
Обща теория на счетоводната отчетност-уч практика ОтПП         21.1.2020
Приложни програми с общо предназначение-уч практика  – първа гр.      19.11.2020    
Приложни програми с общо предназначение-уч практика  – втора гр.      20.11.2020    
ЗБУТ       4.12.2020  

 

           
    IX „б“      
           
           
 Учебни предмети  септември 2020 октомври 2020 ноември 2020 декември 2020 януари 2021
Български език и литература 28.9.2020        
Английски език 25.9.2020 16.10.2020      
Немски език     10.11.2020    
Руски език     2.11.2020    
Математика 29.9.2020   13.11.2020   15.1.2020
Информационни технологии II гр. 17.9.2020        
Информационни технологии I гр.     5.11.2020    
История и цивилизации 24.9.2020   17.11.2020   19.1.2021
География и икономика   2.10.2020 27.11.2020    
Философия         22.1.2021
Биология и здравно образование   6.10.2020 24.11.2020    
Физика и астрономия   1.10.2020      
Химия и опазване на околн. среда   7.10.2020     6.1.2021
Обща икономическа теория ОтПП I и II гр       21.12.2020  
Бизнес комуникации ОтПП I гр.   26.10.2020      
Бизнес комуникации ОтПП II гр.       1.12.2020  
Икономика на предприятието ОтПП       16.12.2020  
Икономика на предприятието РПП     16.11.2020    
Бизнес комуникации – уч. практика РПП-1-ва гр.     18.11.2020    
Бизнес комуникации – уч. практика РПП 2-ра гр.     18.11.2020    
Бизнес комуникации – уч. практика СПП       2.12.2020  
ЗБУТ       17.12.2020  

 

   
   
   
           
  IX „в“
           
 Учебен предмет  септември 2020 октомври

2020

ноември 2020 декември 2020 януари 2021
Български език и литература 29.9.2020        
Английски език   5.10.2020 13.11.2020    
Немски език     3.11.2020    
Руски език     3.11.2020    
Математика   2.10.2020 19.11.2020    
Информационни технологии I гр.     4.11.2020    
Информационни технологии II гр. 16.9.2020        
История и цивилизации 28.9.2020   16.11.2020   11.1.2021
География и икономика   1.10.2020 26.11.2020    
Философия         7.1.2021
Биология и здравно образование   12.10.2020 23.11.2020    
Физика и астрономия 30.9.2020        
Химия и опазване на околн. среда   7.10.2020     20.1.2020
Обща икономическа теория ОтПП       15.12.2020  
Бизнес комуникации  – уч. практ. ОтПП – 1-ва гр.     17.11.2020    
Бизнес комуникации  – уч. практ. ОтПП – 2ра гр.     12.11.2020    
Бизнес комуникации  – уч. практ. РПП-1-ва гр.       1.12.2020  
Бизнес комуникации  – уч. практ. РПП 2-ра гр.       3.12.2020  
Икономическа информатика – уч.пр. РПП – първа гр.       3.12.2020  
ЗБУТ     25.11.2020    
Back To Top