skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

Часови график на учебните занятия за дистанционно обучение

Час    от      –    до

0. 9.20 ч. – 9.50 ч.

1. 10.00 ч. – 10.30 ч.

2. 10.40 ч. – 11.10 ч.

3. 11.20 ч. – 11.50 ч.

4. 12.00 ч. – 12.30 ч.

5. 12.40 ч. – 13.10 ч.

6. 13.20 ч. – 13.50 ч.

7. 14.00 ч. – 14.30 ч.

 

Графици на контролни и класни работи за II срок на 2019-2020 учебна година

График на класните работи VIII – XII клас

График на контролните работи VIII клас

График на контролните работи IX клас

График на контролните работи X клас

График на контролните работи XI клас

График на контролните работи XII клас

Back To Top