skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

Часови график на учебните занятия I срок, 2020-2021 г.

1. 8.00 ч. – 8.45 ч.

2. 8.55 ч. – 9.40 ч.

3. 9.50 ч. – 10.35 ч.

4. 10.55 ч. – 11.40 ч.

5. 11.50 ч. – 12.35 ч.

6. 12.45 ч. – 13.30 ч.

7. 13.40 ч. – 14.25 ч.

8. 14.30 ч. – 15.15 ч.

 

Графици на контролни и класни работи за I срок, 2020-2021

ГРАФИК
на контролните работи за първия учебен срок
за учебната 2020/2021 година
           
IX „а“
           
 Учебен предмет  септември 2020 октомври 2020 ноември 2020 декември 2020 януари 2021
Български език и литература 28.9.2020        
Английски език 29.9.2020   24.11.2020    
Немски език     9.11.2020    
Руски език     2.11.2020    
Математика 30.9.2020   11.11.2020 14.12.2020  
Информационни технологии I гр.     6.11.2020    
Информационни технологии II гр. 17.9.2020        
История и цивилизации 25.9.2020   16.11.2020   15.1.2021
География и икономика   1.10.2020   3.12.2020  
Философия         4.1.2021
Биология и здравно образование 24.9.2020   26.11.2020    
Физика и астрономия   6.10.2020      
Химия и опазване на околн. среда   7.10.2020   16.12.2020  
Обща теория на счетоводната отчетност ОтПП         5.1.2021
Компютърен машинопис и текстообработка-уч практика РПП-2-ра гр.     6.11.2020    
Компютърен машинопис и текстообработка-уч практика РПП 1-ва гр.   29.10.2020      
Бизнес комуникации – уч. пр. ОтПП  I гр.     20.11.2020    
Бизнес комуникации – уч. пр. ОтПП  II гр.     19.11.2020    
Обща теория на счетоводната отчетност-уч практика ОтПП         21.1.2020
Приложни програми с общо предназначение-уч практика  – първа гр.      19.11.2020    
Приложни програми с общо предназначение-уч практика  – втора гр.      20.11.2020    
ЗБУТ       4.12.2020  

 

           
    IX „б“      
           
           
 Учебни предмети  септември 2020 октомври 2020 ноември 2020 декември 2020 януари 2021
Български език и литература 28.9.2020        
Английски език 25.9.2020 16.10.2020      
Немски език     10.11.2020    
Руски език     2.11.2020    
Математика 29.9.2020   13.11.2020   15.1.2020
Информационни технологии II гр. 17.9.2020        
Информационни технологии I гр.     5.11.2020    
История и цивилизации 24.9.2020   17.11.2020   19.1.2021
География и икономика   2.10.2020 27.11.2020    
Философия         22.1.2021
Биология и здравно образование   6.10.2020 24.11.2020    
Физика и астрономия   1.10.2020      
Химия и опазване на околн. среда   7.10.2020     6.1.2021
Обща икономическа теория ОтПП I и II гр       21.12.2020  
Бизнес комуникации ОтПП I гр.   26.10.2020      
Бизнес комуникации ОтПП II гр.       1.12.2020  
Икономика на предприятието ОтПП       16.12.2020  
Икономика на предприятието РПП     16.11.2020    
Бизнес комуникации – уч. практика РПП-1-ва гр.     18.11.2020    
Бизнес комуникации – уч. практика РПП 2-ра гр.     18.11.2020    
Бизнес комуникации – уч. практика СПП       2.12.2020  
ЗБУТ       17.12.2020  

 

   
   
   
           
  IX „в“
           
 Учебен предмет  септември 2020 октомври

2020

ноември 2020 декември 2020 януари 2021
Български език и литература 29.9.2020        
Английски език   5.10.2020 13.11.2020    
Немски език     3.11.2020    
Руски език     3.11.2020    
Математика   2.10.2020 19.11.2020    
Информационни технологии I гр.     4.11.2020    
Информационни технологии II гр. 16.9.2020        
История и цивилизации 28.9.2020   16.11.2020   11.1.2021
География и икономика   1.10.2020 26.11.2020    
Философия         7.1.2021
Биология и здравно образование   12.10.2020 23.11.2020    
Физика и астрономия 30.9.2020        
Химия и опазване на околн. среда   7.10.2020     20.1.2020
Обща икономическа теория ОтПП       15.12.2020  
Бизнес комуникации  – уч. практ. ОтПП – 1-ва гр.     17.11.2020    
Бизнес комуникации  – уч. практ. ОтПП – 2ра гр.     12.11.2020    
Бизнес комуникации  – уч. практ. РПП-1-ва гр.       1.12.2020  
Бизнес комуникации  – уч. практ. РПП 2-ра гр.       3.12.2020  
Икономическа информатика – уч.пр. РПП – първа гр.       3.12.2020  
ЗБУТ     25.11.2020    
Back To Top