skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

Часови график на учебните занятия 

1. 8.00 ч. – 8.45 ч.

2. 8.55 ч. – 9.40 ч.

3. 9.50 ч. – 10.35 ч.

4. 10.55 ч. – 11.40 ч.

5. 11.50 ч. – 12.35 ч.

6. 12.45 ч. – 13.30 ч.

7. 13.40 ч. – 14.25 ч.

8. 14.35 ч. – 15.20 ч.

 

Контролни и класни работи

График на контролни и класни работи за II уч. срок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back To Top