skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

            На 04.06.2024 г., вторник, от 17.30 часа в стая № 14, ІІ етаж, в сградата на ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе ще се проведе заседание на Обществения съвет към гимназията.

***

Правилник Обществен съвет

***

Състав на Обществения съвет към ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе:

 

Председател: Силвия Анелинова Косева – родител

  1. Гена Тодорова Неделчева – родител
  2. Благовеста Иванова Христова – родител
  3. Фердане Нури Мехмедали – старши експерт по анализ на информацията в РУО – Русе
  4. Рени Борисова Калинова – счетоводна къща „Верени консулт“ и представител на бизнеса

 

Back To Top