skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

        УЧЕБНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА

  VIII клас      
1 Български език Просвета Азбуки М. Васева 2017
2 Литература Булвест 2000 И. Кръстева и колектив 2017
3 Английски език – разширено изучаване -VIIIа, VIIIб Пиърсън – Focus for Bulgaria A1 и A2    2017
4 Английски език – интензивно изучаване – VIIIв Пиърсън – Focus for Bulgaria A1, A2, В1.1    2017
5 Математика Архимед Здр. Паскалева 2017
6 Информационни технологии ИК „Домино“ Иван Първанов, Людмил Бонев,  2017-2019
7 История и цивилизации – 8а, 8б Булвест 2000 Андрей Пантев и колектив 2017
8 География и икономика -8а, 8б Анубис  А. Попов и Е. Илиева 2017
9 Философия Просвета – София  Е. Иванова-Варджийска и колектив 2017
10 Биология и здравно образование-8а, 8б Булвест 2000  Вл. Овчаров и колектив 2017
11 Физика и астрономия-8а, 8б Булвест 2000 М. Максимов 2017
12 Химия и опазване на околната среда- 8а, 8б Булвест 2000 С. Бенева и колектив 2017
13 Изобразително изкуство Педагог    2017
14 Музика Булвест 2000 Ел. Чендова и колектив 2017
15 Предприемачество БГ Учебник Цв. Давидков 2018
         
         
  IX клас      
1 Български език Просвета Азбуки М. Васева 2018
2 Литература Булвест 2000 В. Герджикова, Б. Пенчева 2018
3 Английски език Пиърсън – Focus for Bulgaria В1.1     
4 Руски език  Просвета – Привет А1- част 1 А. Радкова, А. Атанасова 2018
5 Немски език  Kлет – Magnet smart A1 Band 1   2018
6 Математика Архимед М. Алашка  
7 Информационни технологии ИК „Домино“ Иван Първанов, Людмил Бонев 2017-2019
8 История и цивилизации-втора част при интензивно изучаване на чужд език Булвест 2000 Искра Баева, Евг. Калинова 2018
9 География и икономика Булвест 2000 Румен Пенин 2018
10 Философия Просвета Е. Варджийска и колектив 2018
11 Биология и здравно образование Булвест 2000 О. Димитров и колектив 2018
12 Физика и астрономия Педагог 6 Евгения Бенова и колектив 2018
13 Химия и опазване на околната среда Булвест 2000 Д. Даналев и колектив 2018
15 Икономика – Обща икономическа теория Мартилен Ц. Лалева 2017
16 Бизнес комуникации  Принта ком, София; Мартилен Е. Бакалова и колектив 2018
17 Компютърен машинопис и текстообработка  Мартилен М. Ризова и Ем. Шаренска 2015
18 Обща теория на счетоводната отчетност Основи на счетоводството; Мартилен доц.д-рЛ. Петров 2018
19 Приложни програми с общо предназначение Икономическа информатика; Мартилен Деан Василев, Борис Георгиев 2019
20 Музика Булвест 2000 Ел. Чендова и колектив 2018
         
         
  X клас      
1 Български език Булвест 2000 Ангел Петров, М. Падешка 2019
2 Литература Булвест 2000 Бойко Пенчев, Виолета Герджикова 2019
3 Английски език Експрес Пъблишинг Legacy B1    
4 Руски език  Просвета – Привет А1- част 2 А. Радкова, А. Атанасова 2019
5 Немски език  Kлет, Magnet smart A1 Band 2   2019
6 Математика Архимед М. Алашка 2019
7 Информационни технологии ИК „Домино“ Иван Първанов, Людмил Бонев,  2017-2019
8 История и цивилизации Булвест 2000 Искра Баева и колектив 2019
9 География и икономика Булвест 2000 Р. Пенин и колектив 2019
10 Философия Просвета Е. Варджийска и колектив 2019
11 Биология и здравно образование Булвест 2000 Вл. Овчаров и колектив 2019
12 Физика и астрономия Педагог 6 Евгения Бенова и колектив 2019
13 Химия и опазване на околната среда Булвест 2000 Г. Нейков и колектив 2019
14 Икономическа информатика   колективна заявка  
15 Икономика на предприятието – І част  Мартилен Г. Попов, Д. Макавеева  
16 Икономика на предприятието – ІІ част  Мартилен Д. Дончев и колектив 2012
17  Обща теория на счетоводната отчетност Основи на счетоводството, Мартилен доц. д-р Л. Петров 2018
18 Стокознание  Мартилен Христо Кожухаров 2008
19 Музика Булвест 2000 Ел. Чендова и колектив 2019
         
         
  XI клас      
1 Български език Булвест 2000 Анг. Петров, М. Падешка 2020
2 Литература Булвест 2000  Б.Пенчев, Ил. Кръстева 2020
3 Английски език по професията Sales and Marketing, Management I,  Management II, Accounting, Banking и Finance Експрес пъблишинг  
4 Руски език  Просвета- Привет А2-част1   2020
5 Немски език  Kлет, Magnet smart A2 Band 1   2020
6 Математика Архимед  М. Алашка, Г. Паскалев 2020
7 Гражданско образование Просвета Хр. Тодоров и колектив 2020
8 Икономика на предприятието – І част Мартилен Г. Попов, Д. Макавеева  
9 Икономика на предприятието – ІІ част  Мартилен Д. Дончев и колектив 2012
10 Икономика на предприятието – II и III част за XI Г Дионис В. Чаушева и колектив 2008
11 Маркетинг  ИК Люрен С 1999, „Маркетинг“
ИК Люрен  2003, „Мениджмънт на маркетинга“
Д. Доганов и колектив
Мл. Велев и кол.
12  Обща теория на счетоводната отчетност Основи на счетоводството, Мартилен доц. д-р Л. Петров 2018
13 Бизнес комуникации  „Принта ком“ София; Мартилен Е. Бакалова и колектив 2018
14 Основи на правото Мартилен Г. Стефанов и колектив 2011
15 Счетоводство на предприятието Мартилен Св. Павлова 2018
16 Фирмено право  Мартилен  Г. Стефанов  
17 Финанси- публични, корпоративни и международни Мартилен Ст. Вачков и колектив 2016
18 Статистика  Мартилен, „Обща теория на статистиката“ М. Георгиева 2017
19 Банково дело Мартилен    
20 Работа в учебно предприятие Мартилен И. Илиева и колектив 2015
21 Делова кореспонденция за XI В Мартилен  Н. Георгиева 2013
22 Компютърна обработка на финансово-счетоводна информация Мартилен    
23 Стокознание  Мартилен Хр. Кожухаров 2008
         
         
  XII клас      
1 Български език Анубис  Т. Бояджиев и колектив   
2 Литература Анубис  В. Стефанов, Ал. Панов  
3 Английски език по професията Sales and Marketing, Management I,  Management II, Accounting, Banking и Finance Експрес пъблишинг  
4 Математика Анубис  Ч. Лозанов и колектив 2001-2017
5 Свят и личност Просвета М. Грекова и колектив  
6 Електронна търговия за XII А Мартилен  Б. Койчева и Ани Главчева 2014
7 Икономика на предприятието – ІІ част за XII Г Мартилен Д. Дончев и колeктив 2012
8 Маркетинг за XII А и XII В ИК Люрен, Мениджмънт на маркетинга Д. Доганов и колектив  
9 Фирмено право за XIIA Мартилен  Г. Стефанов  
10 Финанси- публични, корпоративни и международни за XII А, XII В, XII Г Мартилен Ст. Вачков и колектив 2016
11 Статистика за XII Б Мартилен, Обща теория на статистиката М. Георгиева 2017
12 Банково счетоводство за XII Б Мартилен Св. Павлова 2011-2018
13 Застрахователно и осигурително счетоводство за XII Б Мартилен, Кратък курс записки – учебно помагало Св. Павлова 2010-2018
14 Работа в учебно предприятие XII В Мартилен колектив 2015
15 Делова кореспонденция за XII В Мартилен  Н. Георгиева 2013
16 Проектен мениджмънт за XII Д Мартилен И. Илиева и колектив 2000
17 Предприемачество Мартилен
Предприемачество и мениджмънт
2009

 

   

ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА

 

VIII клас

 1. Старогръцка митология. Митове за Прометей, за Едип; Троянски митологичен цикъл, Тивански митологичен цикъл.
 2. „Библията“ – Стар завет и Нов завет.
 3. Омир – „Илиада“( I, VI, XXII, XXIV песен).
 4. Софокъл – „Антигона“.
 5. Сафо – „Любов“.
 6. „Пространното житие на Св. Константин – Кирил Философ“.
 7. Константин Преславски – „Азбучна молитва“ .
 8. Черноризец Храбър – „За буквите“.
 9. Бокачо – „Декамерон“ (Ден първи, новела трета – „Притчата за трите пръстена“).
 10. Сервантес – „Дон Кихот“.
 11. Шекспир – „Хамлет“, сонетите на Шекспир – сонет 91 („Един се хвали с ловкост и успехи…“), сонет 130 („Очите ѝ не са звезди…“).
IX клас
Просвещение
1.      Джонатан Суифт „Пътешествията на Гъливър“
Романтизъм
2.      Джордж Байрон „Дон Жуан“
3.      Александър С. Пушкин „Евтений Онегин“
Реализъм
4.      Оноре дьо Балзак „Дядо Горио“
5.      Гюстав Флобер „Мадам Бовари“
Модернизъм
6.      Шарл Бодлер „Сплин“
7.      Пол Верлен „Есенна песен“
Българско възраждане
8.      Паисий Хилендарски „История славянобългарска“
9.      Петко Р. Славейков „Изворът на белоногата“
10.  Христо Ботев                              поезия   
Българско възраждане
11.  Паисий Хилендарски „История славянобългарска“
12.  Петко Р. Славейков „Изворът на белоногата“

Х клас

 1. Иван Вазов – цикълът „Епопея на забравените“ („Левски“); романът „Под игото“ (главите „Гост“, „Новата молитва на Марка“, „Пиянствотона един народ“)
 2. Алеко Константинов – „Бай Ганьо. Невероятни разкази за един съвременен българин“; „Бай Ганьо се върна от Европа“.
 3. Пенчо П. Славейков – поемата „Cis moll“
 4. Пейо Яворов – стихотворенията „Арменци“, „Две хубави очи“, „В часа на синята мъгла“
 5. Димчо Дебелянов – стихотворението „Да се завърнеш…“
 6. Елин Пелин – повестта „Гераците“
 7. Гео Милев – поемата „Септември“
 8. Христо Смирненски – лирическият цикъл „Зимни вечери“
 9. Атанас Далчев – стихотворението „Повест“
 10. Йордан Йовков – разказите „Индже“, „Албена“
 11. Никола Вапцаров – стихотворението „Писмо“ („Ти помниш ли…“)
 12. Димитър Димов – романът „Тютюн“ (І и ХVІ глава от І част)
 13. Николай Хайтов – разказът „Дърво без корен“
 14. Йордан Радичков – разказът „Нежната спирала“

XI клас

 1. Димитър Талев – „Железният светилник“
 2. Алеко Константинов – „Бай Ганьо журналист“
 3. Станислав Стратиев – „Балкански синдром“
 4. Иван Вазов – „Паисий“, „При Рилския манастир“, „Новото гробище над Сливница“
 5. Никола Вапцаров – „История“
 6. Йордан Радичков – „Ноев ковчег“
 7. Христо Ботев – „Борба“,  „До моето първо либе“
 8. Елин Пелин – „Андрешко“
 9. Христо Смирненски- „Приказка за стълбата“
 10. Емилиян Станев – „Крадецът на праскови“
 11. Пейо Яворов –  „Градушка“
 12. Пенчо Славейков –  „Спи езерото“

XII клас

 1. Христо Смирненски – поезия: „Да бъде ден!“, „Ний“, „Йохан“, „Юноша“, „Стария музикант“, „Цветарка“, „Зимни вечери
 2. Гео Милев – поемата„Септември
 3. Атанас Далчев – поезия: „Прозорец“, „Болница“, „Стаята“, „Къщата“, „Повест“, „Книгите“, „Камък“, „Дяволско
 4. Елисавета Багряна – поезия: „Кукувица“, „Стихии“, „Потомка“, „Вечната
 5. Йордан Йовков – разкази: „Песента на колелетата“, „Последна радост“, „Шибил“, „През чумавото“, „Индже“, „Албена“, „Другоселец“, „Серафим
 6. Никола Вапцаров – поезия: „Вяра“, „Писмо“ („Ти помниш ли…“), „Песен за човека“, „Сън“, „История“, „Завод“, „Кино“, „Прощално“, „Борбата е безмилостно жестока…
 7. Димитър Димов – романът„Тютюн
 8. Димитър Талев– романът„Железният светилник

 

 

 

 

 

 

Back To Top