skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22
   

ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА

 

VIII клас

 1. Старогръцка митология. Митове за Прометей, за Едип; Троянски митологичен цикъл, Тивански митологичен цикъл.
 2. „Библията“ – Стар завет и Нов завет.
 3. Омир – „Илиада“( I, VI, XXII, XXIV песен).
 4. Софокъл – „Антигона“.
 5. Сафо – „Любов“.
 6. „Пространното житие на Св. Константин – Кирил Философ“.
 7. Константин Преславски – „Азбучна молитва“ .
 8. Черноризец Храбър – „За буквите“.
 9. Бокачо – „Декамерон“ (Ден първи, новела трета – „Притчата за трите пръстена“).
 10. Сервантес – „Дон Кихот“.
 11. Шекспир – „Хамлет“, сонетите на Шекспир – сонет 91 („Един се хвали с ловкост и успехи…“), сонет 130 („Очите ѝ не са звезди…“).
IX клас
Просвещение
1.      Джонатан Суифт „Пътешествията на Гъливър“
Романтизъм
2.      Джордж Байрон „Дон Жуан“
3.      Александър С. Пушкин „Евтений Онегин“
Реализъм
4.      Оноре дьо Балзак „Дядо Горио“
5.      Гюстав Флобер „Мадам Бовари“
Модернизъм
6.      Шарл Бодлер „Сплин“
7.      Пол Верлен „Есенна песен“
Българско възраждане
8.      Паисий Хилендарски „История славянобългарска“
9.      Петко Р. Славейков „Изворът на белоногата“
10.  Христо Ботев                              поезия   
Българско възраждане
11.  Паисий Хилендарски „История славянобългарска“
12.  Петко Р. Славейков „Изворът на белоногата“

Х клас

 1. Иван Вазов – цикълът „Епопея на забравените“ („Левски“); романът „Под игото“ (главите „Гост“, „Новата молитва на Марка“, „Пиянствотона един народ“)
 2. Алеко Константинов – „Бай Ганьо. Невероятни разкази за един съвременен българин“; „Бай Ганьо се върна от Европа“.
 3. Пенчо П. Славейков – поемата „Cis moll“
 4. Пейо Яворов – стихотворенията „Арменци“, „Две хубави очи“, „В часа на синята мъгла“
 5. Димчо Дебелянов – стихотворението „Да се завърнеш…“
 6. Елин Пелин – повестта „Гераците“
 7. Гео Милев – поемата „Септември“
 8. Христо Смирненски – лирическият цикъл „Зимни вечери“
 9. Атанас Далчев – стихотворението „Повест“
 10. Йордан Йовков – разказите „Индже“, „Албена“
 11. Никола Вапцаров – стихотворението „Писмо“ („Ти помниш ли…“)
 12. Димитър Димов – романът „Тютюн“ (І и ХVІ глава от І част)
 13. Николай Хайтов – разказът „Дърво без корен“
 14. Йордан Радичков – разказът „Нежната спирала“

XI клас

 1. Димитър Талев – „Железният светилник“
 2. Алеко Константинов – „Бай Ганьо журналист“
 3. Станислав Стратиев – „Балкански синдром“
 4. Иван Вазов – „Паисий“, „При Рилския манастир“, „Новото гробище над Сливница“
 5. Никола Вапцаров – „История“
 6. Йордан Радичков – „Ноев ковчег“
 7. Христо Ботев – „Борба“,  „До моето първо либе“
 8. Елин Пелин – „Андрешко“
 9. Христо Смирненски- „Приказка за стълбата“
 10. Емилиян Станев – „Крадецът на праскови“
 11. Пейо Яворов –  „Градушка“
 12. Пенчо Славейков –  „Спи езерото“

XII клас

 1. Христо Смирненски – поезия: „Да бъде ден!“, „Ний“, „Йохан“, „Юноша“, „Стария музикант“, „Цветарка“, „Зимни вечери
 2. Гео Милев – поемата„Септември
 3. Атанас Далчев – поезия: „Прозорец“, „Болница“, „Стаята“, „Къщата“, „Повест“, „Книгите“, „Камък“, „Дяволско
 4. Елисавета Багряна – поезия: „Кукувица“, „Стихии“, „Потомка“, „Вечната
 5. Йордан Йовков – разкази: „Песента на колелетата“, „Последна радост“, „Шибил“, „През чумавото“, „Индже“, „Албена“, „Другоселец“, „Серафим
 6. Никола Вапцаров – поезия: „Вяра“, „Писмо“ („Ти помниш ли…“), „Песен за човека“, „Сън“, „История“, „Завод“, „Кино“, „Прощално“, „Борбата е безмилостно жестока…
 7. Димитър Димов – романът„Тютюн
 8. Димитър Талев– романът„Железният светилник

 

 

 

 

 

 

Back To Top