skip to Main Content

Обществен съвет

 

Председател: Диляна Миланова

Членове:

  1. Доц. д-р Александър Петков
  2. Проф. дфн Пенка Ангелова
  3. Петър Иванов
  4. Милен Добрев
  5. Нина Николова
  6. Светлана Стоянова
Back To Top