skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

Национално състезание по предприемачество „Най-добра бизнес идея“

              Професионална гимназия по икономика и управление „Елиас Канети” е определена за организатор и домакин на националния кръг на Национално състезание по предприемачество „Най-добра бизнес идея“, което ще се проведе на 30 – 31.03.2022 г. в Канев център – Русе.

             Организатори са Министерството на образованието и науката, Регионално управление на образованието – Русе и ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе с любезното съдействие и подкрепа на Русенски университет „Ангел Кънчев”.

             Целите на състезанието са свързани с предоставяне на възможност на учениците за творческа изява на придобити знания, умения и компетентности в областта на предприемачеството, поощряване на творческото и предприемаческото мислене на младите хора, както и на добра работа в екип.

            Откриването на събитието и техническата конференция ще се състоят на 30.03.2022 г. в Канев център – Русе от 16:30 ч. Поканени са представители на Областна администрация – Русе, Община Русе, РУО – Русе, РУ „Ангел Кънчев“.

            Допуснати са 24 участници – ученици от ХII клас от 17 професионални гимназии от цялата страна, сред които Национална финансово-стопанска гимназия – София; Национална търговска гимназия – Пловдив; Варненска търговска гимназия; Професионална държавна търговска гимназия – Свищов; професионални гимназии по икономика от още 13 града – Смолян, Благоевград, Петрич, Сандански, Якоруда, Гоце Делчев, Пирдоп, Монтана, Видин, Силистра, Казанлък, Попово, както и двама ученици от ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе.

            Националната комисия включва преподаватели от Център на учебно-тренировъчните фирми към МОН, от Русенски университет „Ангел Кънчев“, Университет за национално и световно стопанство, Джуниър Ачийвмънт България, Русенска търговско-индустриална камара и представители на бизнеса.

           За нас е чест!

 

Back To Top