skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

Университетска национална ученическа олимпиада, която е организирана от Икономически университет – Варна и ще се проведе на 18 ноември 2023 г. в онлайн формат.

Университетска национална ученическа олимпиада, която е организирана от Икономически университет – Варна и ще се проведе на 18 ноември 2023 г. в онлайн формат.

Желаещите да участват трябва да се регистрират като попълнят онлайн апликационна форма до 10.11.2023 г. на адрес:

http://informatics.ue-varna.bg/competition.php.

Подробни указания за провеждането са публикувани на адрес:

http://informatics.ue-varna.bg/contest.html.

Състезанието включва три секции:

●       Програмиране;

●       Microsoft Excel;

●       Уеб дизайн.

Всеки ученик може да участва само в една секция.

Ще Ви бъдем благодарни, ако в най-кратък срок съобщите на учениците за предстоящата олимпиада.

Правилата за провеждане на олимпиадата ще намерите на уеб сайта на катедра „Информатика“: http://informatics.ue-varna.bg/contest.html 

На всички, които са получили резултат, равен или по-голям от 50% от максималния брой точки, резултатът се признава като оценка за кандидатстване в прием ОКС „бакалавър“ в ИУ – Варна. Резултатът се преобразува в оценка за кандидатстване в ИУ – Варна както следва:

●        при резултат от 50% до 59% от максималния брой точки – оценка Много добър (5,00);

●        при резултат от 60% до 69% от максималния брой точки – оценка Много добър (5,25);

●        при резултат от 70% до 79% от максималния брой точки – оценка Отличен (5,50);

●        при резултат от 80% до 89% от максималния брой точки – оценка Отличен (5,75);

●        при резултат от 90% до 100% от максималния брой точки – оценка Отличен (6,00).

 

Катедра „Информатика“

Икономически университет – Варна

Back To Top