skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

СТАРТИРА „SOS РОДИТЕЛИ“

СТАРТИРА „SOS РОДИТЕЛИ“

СЪВМЕСТНА ПРОГРАМА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА И ПРЕВАНТИВНО-ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР – РУСЕ 
ПРОГРАМАТА ПОМАГА ПРИ ПРОБЛЕМИ С НАРКОТИЦИ ПРИ ДЕЦА И МЛАДЕЖИ!SOS
ПРЕВНТИВНО-ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР (ПИЦ) се намира на ул. „Плиска“ № 78, бл. „Манада“, тел. 0887501683, e-mail: pic_ruse@abv.bg

Back To Top