skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

Участие на Михаела Стелова Стоянова от 12в клас  в Образователна програма „Небанков финансов сектор в България“

Участие на Михаела Стелова Стоянова – ученичка от 12в клас на ПГИУ „Елиас Канети“ в Образователна програма „Небанков финансов сектор в България“

     От 16.10.2023г. до 20.10.2023 г. в град София се проведе Двадесет и първото издание на образователната програма „Небанков финансов сектор в България“, организирана от МОН, комисия за финансов надзор и Фондация „Атанас Буров“. В програмата участваха изявени ученици от цялата страна. Представител на нашата гимназия в тази инициатива беше „ученикът на годината“ за учебната 2022-2023 година, Михаела Стелова Стоянова от 12в клас, специалност „Икономика и мениджмънт“.

     В рамките на образователната програма, участниците посетиха ПОК „Доверие“, Българска фондова борса, Дженерали Застраховане АД и Капман АД – холдинг, чийто предмет на дейност е в сферата на брокер услугите, капиталовото банкиране и управлението на активи.

     Всички участници получиха удостоверение за участие в образователната програма на официална церемония, на която присъстваха г-н Бойко Атанасов – председател на КФН, г-жа Виолина Маринова – председател на Фондация „Буров“ и г-н Александър Попов – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“ в МОН. 

Back To Top