skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

 

Списък на административните услуги с необходимите документи и с начина на заявяването им: (отпечатайте САМО последните страници със същинските заявления)

1. Услуги, които се заявяват:

2. Услуги без специално заявяване:

Back To Top