skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

     Българо-румънската търговско промишлена палата (БРТПП) е трансгранична бизнес асоциация, създадена в подкрепа на българските и румънските бизнес среди. Основната цел на Палатата е да подпомага икономическото развитие на Румъния и България чрез разширяване на сътрудничеството между местни фирми, организации и общини от двете страни на Дунав, както и с партньори от други страни в ЕС.

     БРТПП е единствената специализирана организация в България, която притежава ресурсите и опита да предоставя информация, съвети и пазарни консултации на всички фирми, които желаят да развиват бизнес на съседния румънски пазар. Палатата предоставя широка гама от информационни и консултантски услуги за бизнес средите от България и Румъния.

     БРТПП е дългогодишен партньор на ПГИУ „Елиас Канети“. Съвместната ни работа включва:

  • Участие на ученици и учители в събития, организирани от БРТПП
  • Провеждане на семинари и обучения
  • Предоставяне на възможности за стаж на учениците в Камарата
  • Съвместна работа по проекти
Back To Top