skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

Прием 2021 – 2022 учебна година

Учебни планове по специалности

VIII „а“ – Икономика и мениджмънт – дневна форма на обучение, интензивно изучаване на английски език

VIII „б“ – Търговия – дуална форма на обучение/обучение чрез работа, интензивно изучаване на английски език

VIII „в“ – Оперативно счетоводство – дневна форма на обучение, разширено изучаване на английски език

VIII „г“ – Електронна търговия – дневна форма на обучение, разширено изучаване на английски език

 

Художествени произведения, включени в учебната програма за VIII клас

 1. Старогръцка митология. Митове за Прометей, за Едип; Троянски митологичен цикъл, Тивански митологичен цикъл.
 2. „Библията“ – Стар завет и Нов завет.
 3. Омир – „Илиада“ (I, VI, XXII, XXIV песен).
 4. Софокъл – „Антигона“.
 5. Сафо – „Любов“.
 6. „Пространното житие на Св. Константин – Кирил Философ“.
 7. Константин Преславски – „Азбучна молитва“ .
 8. Черноризец Храбър – „За буквите“.
 9. Бокачо – „Декамерон“ (Ден първи, новела трета – „Притчата за трите пръстена“).
 10. Сервантес – „Дон Кихот“.
 11. Шекспир – „Хамлет“, сонетите на Шекспир – сонет 91 („Един се хвали с ловкост и успехи…“), сонет 130 („Очите ѝ не са звезди…“).
Back To Top