skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

Прием 2021 – 2022 учебна година

 

 1. VIII „а“ клас, специалност „Икономика и мениджмънт“, дневна форма на обучение, интензивно изучаване на английски език 
 2. VIII „б“ клас, специалност „Търговия“, дуална система на обучение, интензивно изучаване на английски език 
 3. VIII „в“ клас, специалност „Оперативно счетоводство“, дневна форма на обучение, разширено изучаване на английски език 
 4. VIII „г“ клас, специалност „Електронна търговия“, дневна форма на обучение, разширено изучаване на английски език 

 

Учебни планове по специалности

VIII „а“ – Икономика и мениджмънт 

VIII „б“ – Търговия 

VIII „в“ – Оперативно счетоводство 

VIII „г“ – Електронна търговия

 

Художествени произведения, включени в учебната програма за VIII клас

 1. Старогръцка митология. Митове за Прометей, за Едип; Троянски митологичен цикъл, Тивански митологичен цикъл.
 2. „Библията“ – Стар завет и Нов завет.
 3. Омир – „Илиада“ (I, VI, XXII, XXIV песен).
 4. Софокъл – „Антигона“.
 5. Сафо – „Любов“.
 6. „Пространното житие на Св. Константин – Кирил Философ“.
 7. Константин Преславски – „Азбучна молитва“ .
 8. Черноризец Храбър – „За буквите“.
 9. Бокачо – „Декамерон“ (Ден първи, новела трета – „Притчата за трите пръстена“).
 10. Сервантес – „Дон Кихот“.
 11. Шекспир – „Хамлет“, сонетите на Шекспир – сонет 91 („Един се хвали с ловкост и успехи…“), сонет 130 („Очите ѝ не са звезди…“).
Back To Top