skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

Служебните бележки за социално подпомагане за VIII клас ще се издават след 14.09.2023 г.

Специалности

VIII „а“ клас, специалност „Икономика и мениджмънт“

VIII „б“ клас, специалност „Оперативно счетоводство“

VIII „в“ клас, специалност „Електронна търговия“  

Типови учебни планове по специалности

VIII „а“ – специалност „Икономика и мениджмънт“ 

VIII „б“ – специалност „Оперативно счетоводство“

VIII „в“ – специалност „Електронна търговия“ 

 

ОСМИ КЛАС

КАНДИДАТСТВАНЕ

І. Училищни комисии  за приемане на документи на учениците, завършили основно образование за участие в първи, в трети и в четвърти етап на класиране – прием в VІІІ клас за учебната 2023/2024 г., както следва:

 • ПЪРВИ ЕТАП: 05.07.2023 г.;   06.07.2023 г. и 07.07.2023 г. – от  08.00 ч. до 19.00 ч.
 • ТРЕТИ ЕТАП: 26.07.2023 г. и 27.07.2023 г. – от  08.00 ч. до 19.00 ч.
 • ЧЕТВЪРТИ ЕТАП: 07.08.2023 г. и 08.08.2023 г. – от  08.00 ч. до 19.00 ч.

ІІ. Заявлението в училището за участие в първи, в трети и в четвърти етап на класиране е по образец с подредени желания и се подава от учениците в присъствието на техен родител. При подаване на заявлението са необходими следните документи:

 • свидетелството за завършено основно образование;
 • медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите за специалности от професии;
 • документ за самоличност на кандидата;
 • Заявление за използване на резултатите от областен и/или национален кръг на олимпиадата от календара на МОН по български език и литература и/или от областен и/или национален кръг от олимпиадата по математика, проведени в годината на кандидатстване, вместо резултатите от националното външно оценяване – само в случаите по чл. 57, ал. 6 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

Работно място на комисиите: І-ви  етаж, стая № 5.

 

ЗАПИСВАНЕ

І. Работно време на комисията за записване на приетите ученици в VІІІ клас /след завършено основно образование/ за учебната 2023/2024 г.

 • първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране:

13.07.2023 г.; 14.07.2023 г. и 17.07.2023 г. – от  08.00 ч. до 18.00 ч. и 15.07.2023 г. – от 08.00 ч. до 14.00 ч.

 • втори етап на класиране:

20.07.2023 г.; 21.07.2023 г. и 24.07.2023 г. – от  08.00 ч. до 18.00 ч.

 • трети етап на класиране:

01 и 02.08.2023 г. – от  08.00 ч. до 18.00 ч.

 • четвърти етап на класиране:

11 и 14.08.2023 г. – от  08.00 ч. до 16.30 ч.

ІІ. Документи за записване:

 • заявление за записване по образец до директора;
 • оригинал на свидетелството за завършено основно образование;
 • оригинал на медицинско свидетелство
 • акт за раждане /ЗА СПРАВКА/.
 • документ за самоличност /ЗА СПРАВКА/.

Работно място на комисията: І-ви  етаж, стая № 5

Back To Top