skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

Специалности и професии за прием 2022-2023

 1. VIII „а“ клас, специалност „Икономика и мениджмънт“, дневна форма на обучение, интензивно изучаване на английски език, изучаване на немски език като втори чужд от IX клас;
 2. VIII „б“ клас, специалност „Търговия“, дуална система на обучение, интензивно изучаване на английски език, изучаване на немски език като втори чужд от IX клас;
 3. VIII „в“ клас, специалност „Оперативно счетоводство“, дневна форма на обучение, интензивно изучаване на английски език, изучаване на немски език като втори чужд от IX клас;
 4. VIII „г“ клас, специалност „Икономическа информатика“, дневна форма на обучение, интензивно изучаване на английски език, изучаване на немски език като втори чужд от IX клас 

 

Учебни планове по специалности

VIII „а“ – Икономика и мениджмънт 

VIII „б“ – Търговия 

 

 

 

Художествени произведения, включени в учебната програма за VIII клас

 1. Старогръцка митология. Митове за Прометей, за Едип; Троянски митологичен цикъл, Тивански митологичен цикъл.
 2. „Библията“ – Стар завет и Нов завет.
 3. Омир – „Илиада“ (I, VI, XXII, XXIV песен).
 4. Софокъл – „Антигона“.
 5. Сафо – „Любов“.
 6. „Пространното житие на Св. Константин – Кирил Философ“.
 7. Константин Преславски – „Азбучна молитва“ .
 8. Черноризец Храбър – „За буквите“.
 9. Бокачо – „Декамерон“ (Ден първи, новела трета – „Притчата за трите пръстена“).
 10. Сервантес – „Дон Кихот“.
 11. Шекспир – „Хамлет“, сонетите на Шекспир – сонет 91 („Един се хвали с ловкост и успехи…“), сонет 130 („Очите ѝ не са звезди…“).
Back To Top