skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС 70 години Европейски център за ядрени изследвания – ЦЕРН 25 години България в ЦЕРН

Условия и изисквания

Back To Top