skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

Проект № 2022-1-BG01-KA122–VET-000072263 „Млади икономисти в търсене на иновации”, Програма „Еразъм+“, КД 1 „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“

Back To Top